I forbindelse med fritidsinstitutionsproblematikken i Københavns Kommune har fritidshjemmet Kildevæld udarbejdet et brev til institutionens forældre, hvori de kommer med deres input til, hvordan de på Kildevæld arbejder med en mulig omlægning til KKFO: Hvad er der på spil, og hvad kan mulige konsekvenser være for børnene, på ledelsesplan og personaleplan?

I kan læse brevet fra fritidshjemmet Kildevæld her

Baggrunden for brevet:
Fritidsinstitutionsproblematikken er kort fortalt, at Københavns Kommune har mulighed for at spare 70 mio. kr. på at omdanne de nuværende fritidshjem til KKFO’er (i andre kommuner også kaldet SFO’er). Det betyder i praksis, at fritidshjemmene lægges ind under skolerne.

Besparelsen vil ske ved, at kommunen vil sætte forældrebetalingen op. Udfordringen for kommunen er dog, at fritidshjem er underlagt dagtilbudsloven, hvilket gør, at kommunen ikke selv må bestemme, hvor meget de opkræver i forældrebetaling. Dette kan omgås ved at lægge fritidshjemmene ind under skolerne og dermed folkeskoleloven, hvor der ikke er loft for opkrævning af forældrebetalingen. Københavns Kommune har forsøgt at få undervisningsministeriet, i Folketinget, til at lave om på dagtilbudsloven, så den også åbner mulighed for en øget forældrebetaling, men indtil videre uden held.

6. januar 2021