Dagtilbudsleder Birgitte Kammer fra Børnegården Sct. Anna i Århus har henvendt sig til Børne- og Undervisningsminister, Pernille Rosenkrantz-Theil vedr. AUB. Baggrunden for dette samt brevet kan I læse mere om nedenfor:

"Her i Aarhus sker fordelingen af Pædagogisk Assistent elever efter en aftale mellem kommunen og uddannelsesstedet. Med virkning fra 2018 vedtog folketinget en aftale, som skulle skaffe flere praktikpladser indenfor erhvervsuddannelserne, hvorunder PA uddannelsen hører. Arbejdsgivere, som tager mange elever, belønnes økonomisk, mens arbejdsgivere, som tager ingen eller få elever, straffes økonomisk. Aftalen rammer selvejende dagtilbud, fordi vi er selvstændige enheder med eget CVR nr. Så selvom vi indgår i kommunens fælles pulje af PA elevpladser, kommer det til at betyde, at de få selvejende, som har PA studerende, belønnes, mens alle de, der ikke har elever, straffes økonomisk, selvom kommunen som helhed opfylder aftalens krav. Jeg (Birgitte Kammer) har forfattet en henvendelse til ministeren for at gøre opmærksom på problematikken. Aarhus Kommunes medarbejder, Jane Kortnum, som tager sig af fordeling af PA elever, har lovet at tage problematikken op i den tværmagistatslig arbejdsgruppe om Uddannelse i Aarhus kommune, som hun sidder i".
Sådan begrunder Birgitte Kammer brevet til Børne- og Undervisningsministeren. 

 

6. januar 2021