Den 29. maj 2020 indgik regeringen og KL aftale om kommunernes økonomi for 2021.

I Økonomiaftalen fremgår det bl.a. af side 5, at ”Der gives en kompensation på 1,2 mia. kr. Heraf har regeringen tilkendegivet, at kommunerne kompenseres med ca. 0,4 mia. kr. i 2020 for merudgifter til rengøring i kommunale og private velfærdstilbud, differentieret forældrebetaling i dagtilbud i forbindelse med genåbningen samt udgifter til isolationsfaciliteter”. 

Trods at der direkte er nævnt private dagtilbud i Økonomiaftalen, har det i Folketingets spørgetime onsdag den 3. juni 2020 været drøftet, hvordan finansministeren ville sikre, at midlerne både gik til offentlige og private tilbud.

Fobu har på baggrund af dette skrevet et brev til borgmestrene i kommuner med private institutioner for at gøre opmærksom på samt hjælpe med at sikre, at midlerne både går til såvel offentlige som private dagtilbud. 

Som eksempel kan I her læse brevet til Frederiksberg Kommune.

6. januar 2021