Efter Børne- og Ungdomsforvaltningen i august 2016 centralt fra definerede, hvem der skulle være i netværk med hvem og udvidede mange netværk til at være op til 12 deltagere, skulle netværkene evalueres.

Efter pres fra både faglige organisationer og paraplyer, blev en del af processen, at der også indgik en evaluering fra netværkene selv. Det var særlig vigtigt fordi der fra forvaltningens side var defineret en del kvantitative evalueringskriterier om, hvor meget ledelse, hvor mange fuldtidsstillinger og hvor mange institutioner som er på handleplaner. Det vil sammenlignet med klynger være parametre hvor selvejet ser “dårligere” ud, men det siger intet om det vigtige, nemlig kvaliteten. Derfor var det vigtigt med supplement med andre kriterier.

I fobu har vi flere gange holdt stor møder med institutionerne, hvor der har været talt om indhold, givet inspiration fra andre netværk osv.

Evalueringerne er nu behandlet politisk og det derfor var det både meget vigtigt og interessant, hvordan evalueringerne blev modtaget, da det meste af Børne- og Ungdomsudvalget består af nye medlemmer, der startede i januar måned og derfor ikke har været en del af hele forløbet med netværksdannelse mv.

Evalueringerne blev taget til efterretning, hvilket betyder, at de selvejende institutioner skal være opmærksom på, at de formelle krav til netværkene er gældende og der derfor forventes, at der arbejdes videre med at udvikle samarbejdet i de enkelte netværk.

Læs fobus høringssvar.

21. oktober 2020