For at kunne understøtte kvalificerede beslutninger inden for uddannelse, forskning og innovation på dag- og fritidsområdet har fobu indgået et partnerskab med DEA.

DEA går på tværs af uddannelsesinstitutioner, service- og interesseorganisationer samt virksomheder. Gennem partnerskabet giver og får fobu nye input og mulighed for at videndele, sparre og deltage i løsningen af forskellige problemstillinger, der knytter an til dag- og fritidstilbudsområdet.

Derudover kan fobu qua partnerskabet komme med forslag til analyser og undersøgelser, som DEA udarbejder. Resultaterne fra analyserne kan fobu i sidste ende bruge i arbejdet med at sætte dag- og fritidsområdet på den politiske dagsorden til gavn for både selvejende og private institutioner.

Om DEA
Tænketanken DEA er en politisk uafhængig tænketank, der arbejder med at styrke samspillet mellem samfundets investeringer i uddannelse, forskning og innovation samt værdiskabelse i både den private og offentlige sektor.

Vi vil løbende orientere om samarbejdet med DEA.

Læs mere om DEA

 

3. august 2018