Som svar på en *kronik i Politiken d. 31. marts fik fobu søndag d. 10. april 2016 publiceret et indlæg til nuancering af debatten. Vores direktør, Anders Zorck, og pædagogisk konsulent Dorthe Filtenborg Merot, kommenterede på kronikken, som noget ensidigt fokuserede på risikoen for social dumping i de private institutioner og derved kom til at tegne et karikeret billede, som manglede de positive egenskaber ved konstruktionen. Det grundlæggende budskab er vi i fobu dog helt enige i: At alle børnepasningstilbud, private eller ej, bør have en overenskomstsikret kvalitet. For i en professionel kontekst kan, vil og gør også de private daginstitutioner en vigtig forskel for børn. Læs fobus debatindlæg:

 

Fri os for karikaturen af private institutioner

 

Af Anders Zorck, direktør i fobu og Dorthe Filtenborg Merot, pædagogisk konsulent i fobu.

 

Kronikken ”Social dumping hærger børnepasning” (Politiken 31-3-16) beskriver en case om en italiensk uddannet pædagog, der arbejder under ikke overenskomstlignende forhold i en privat daginstitution i Danmark. Kronikken indikerer (med casen som omdrejningspunkt), at den voksende privatisering af daginstitutionsområdet med mulighed for at ansætte personale på ikke overenskomstlignende forhold kan spænde ben for kvalitetsudviklingen samt true den traditionsrige og gode pædagogik, de danske institutioner er kendt for ude i verden. Det kommunale tilsyn med den private daginstitution, hævder kronikken, har ikke den ønskede effekt, så den private daginstitution hermed har frit spil til at ansætte personale og praktisere pasning af børnene helt som, den private institution selv vil.

I fobu (landsdækkende paraplyorganisation for ca. 140 selvejende og private daginstitutioner) er vi ligesom vores medlemsinstitutioner stærkt optaget af det gode børneliv og et professionelt fokus på løsning af kerneopgaven med at sikre børnene optimale vilkår ift at lege og lære samt trives og udvikles. Denne opgave kræver velfunderede pædagogiske ansatte, der har en viden og teori om børns udvikling samt er i stand til at omsætte denne til en (for barnet) meningsfuld og udviklende pædagogisk praksis. Dette, oplever vi, sker ude i de mange daginstitutioner (heriblandt de private), vi dagligt beskæftiger os med. Der skal ikke herske tvivl om, at social dumping i form af personaleansættelse på ikke overenskomstlignende forhold og hvad deraf følger ifm ringe vilkår for at udøve ansvarlig pædagogik på ingen måde er noget, vi som paraplyorganisation kan billige eller stå inde for.

Den private daginstitution skal være et professionelt sted, der både passer og udvikler børnene på en forsvarlig måde - og på et ordentligt grundlag. Dette budskab skal bestemt cementeres.

Debatten ift de private institutioner bør imidlertid nuanceres og ikke fremstå så karikeret som, tilfældet er, med kronikkens budskab. Vigtigt at få medinddraget og belyst i debatten om de private daginstitutioner er de faktuelt, dokumenterede perspektiver og undersøgelser omhandlende (netop) de private institutioner, der handler om synlig og nærværende ledelse, små enheder med fokus på tryghed og relationer, velfunderet og målrettet pædagogik, høj kontinuitet og stabilitet i personalets fremmøde, særlig høj forældretilfredshed, lange ventelister af børn, bæredygtighed og sund økonomi samt en grundlæggende kvalitet ift fagligheden.

Den private daginstitution i en professionel kontekst kan, vil og gør en forskel ift både pasning og udvikling af børn.

  

*Kronikken ”Social dumping hærger børnepasning” (Politiken 31-03-2016) skrevet af Jakob Sølvhøj, MF (EL), Rikke Lauritzen (medlem af Borgerrepræsentationen i Kbh (EL), og Thomas Enghausen, formand for almenområdet i LFS.
Kronikken kan læses HER (link til side på Politiken.dk)

3. august 2018