Børne- og Socialministeriet sendte den 21. september 2017 et udkast med forslag til Lov om ændring af Dagtilbudsloven (Styrket kvalitet i dagtilbud, øget fleksibilitet og frit valg for forældre mv.) i høring. Lovforslaget består af to dele; forslag der skal styrke kvaliteten i dagtilbud, og forslag der skal øge fleksibiliteten for forældre med børn i dagtilbud. 

I fobu byder vi lovforslaget velkommen, og har skrevet et høringssvar med kommentarer til udvalgte områder i lovforslaget. 

Læs høringssvaret

 

3. august 2018