Den 31. maj 2018 var det nye udvalg inviteret til dialogmøde om fritidsinstitutionerne vigtige arbejde med at implementere fritidsstrukturen efter de store fusioner og ikke mindst 1:1 samarbejdet med skolelederne. Der var god dialog og politikerne lyttede og var positive overfor det arbejde, der gøres og hvordan det kan udvikles. I fobu regi var det også en del af opgaven med at få skabt de vigtige politiske kontakter med udvalget og borgmesteren.

I fobu fortsætter vi samarbejdet med institutionerne for at få ord på og inspiration til 1:1 samarbejdet, da det ikke er nærmere defineret, men vigtigt, da de gode erfaringer hidtil viser, at det giver noget godt til børnene, når de to fagligheder pædagoger og lærere kan samarbejde på gode måder. 

21. oktober 2020