Reformteksten er klar nok. Der skal ske noget nyt med folkeskolen. Den skal komme mere omkring børnene og forældrene, åbne sig mere og trække flere forskellige kompetencer til sig. Pædagogerne får en central rolle og skal bl.a. hjælpe ”det nye” på vej. Der skal større fokus på trivsel og læring og vi skal noget mere…

MDI har igennem et års tid fulgt skolereformen tæt. Sammen med fritidshjemsledere, klubledere - og andre aktører på området – har vi lavet tilløb, fortolket og prøvet at forstå, hvad det er for en opgave som hele børne- og ungeområdet er blevet stillet. 

Det har været efterspurgt, om ikke MDI kunne være den vidensbank, der på tværs af bydele, kommuner og institutioner kunne facilitere en læring af hinanden. Om ikke MDI kunne skabe en fælles platform for inspiration og berigelse?

Den udfordring vil vi selvfølgelig gerne tage op, og opgaven ligger i naturlig forlængelse af vores målsætning og værdisæt. Men det er ikke noget vi kan gøre alene – det kræver et fælles løft. Derfor opfordrer vi dig til at give dit bidrag. Send os en beskrivelse af hvordan du lokalt er kommet nærmere skolereformen. Fortæl den gode historie, du sidder med, og som andre kan få glæde af.

Ved at dele dine egne succes-erfaringer hjælper du andre og er samtidig medskaber af den vidensdeling som ikke bare hjælper den enkelte frem, men løfter hele området.

Uanset hvor lille du selv synes din fortælling er, er den med til at skabe det samlede billede, så skriv eller ring til os allerede i dag, så vi kan få skabt en stor, meningsfuld og mangfoldig platform, sammen.

 

Del din historie

Skriv til MDI konsulent Kirsten Birk Olsen på e-mail: kbo@mdi.dk

 

Vi har modtaget det første bidrag som kommer fra Iben Hansen fra Randbøllen Fritidshjem og Klub. Hun beskriver hvordan man i hendes lokale samarbejdsnetværk med Katrinedals Skole og to andre institutioner har indledt processen omkring skolereformen med nogle ledermøder, hvor de fik fastlagt nogle rammer og principper.

 

Sådan håndterer vi skolereformen - Indlæg 1: Ibens fortælling

Iben Hansen, Randbøllen Fritidshjem og Klub

  

“Vi har haft et rigtig godt samarbejde med Katrinedals Skole og de to andre institutioner  i alle årene med samtænkning/ Stærkt samarbejde. Det bærer frugt nu, hvor vi skal til at arbejde endnu tættere sammen.

Processen omkring skolereformen indledte vi med et par ledermøder i efteråret. Der vidste vi ikke så meget endnu, men vi fik fastlagt nogle rammer/principper. Vi besluttede bl.a. at:

  • Vi vil føre ’centertanken’ (en hel klasse/spor) på en institution videre, hvilket vil sige at der vil blive 1 årsværk pr. spor/institution.

  • Vi vil sørge for at al information, som blev givet videre til medarbejderne, i så stor udstrækning som muligt, bliver koordineret institutionerne imellem, så det er den samme information alle får.

  • At vi vil fremstå som en enig ledelse – skole og fritidsinstitutioner i fællesskab.

  • At vi deler morgenåbningen, som kommer til at ligge på institutionen på skolen, således at vi hver især sender medarbejdere dertil, og børnene altid vil møde minimum en voksen, de kender i forvejen.

 

Næste skridt er, at vi laver et fællesmøde for hele det pædagogiske personale på institutionerne, hvor også skolens ledelse deltager. Her vil der blive præsenteret et udkast til hvordan skolen tænker en skoledag, hvad vi sammen finder ud af, og hvad der kan være af mulige stillings-scenarier. Derudover vil der være nogle gruppedrøftelser om hvilke kompetencer, personalet på institutionerne mener de kan byde ind med på skolen.

Efter gruppedrøftelserne tager skolens ledelse udmeldingerne med tilbage, så de har et bredere grundlag for at udfylde kompetencepapiret.
På institutionen vil vi udfylde det sammen med medarbejderen og efterfølgende kigge på det ved et samlet ledermøde. Her koordinerer vi så skemaerne og finder det bedste match.”

3. august 2018