Fobu er medlem af selveje.dk, der er en underafdeling af Dansk Erhverv. Vi har bl.a. via selveje.dk skrevet til børne- og undervisningsministeren omkring at bevare de selvejende fritidshjem, men fra ministerens side er der ikke opbakning hertil.

Du finder brevet her. 

6. januar 2021