Årsmødet er en invitation til, sammen at gøre en forskel - og samtidig få et opdateret overblik over den aktuelle udvikling i netværk og daginstitutionsmiljø.

Igennem de sidste mange måneder er der blevet krydset grænser og nedbrudt barrierer. Mange af daginstitutionerne har etableret netværk eller lagt planer for netværk, og lederne har gennemgået en særlig netværksuddannelse.

Undervejs er daginstitutionslandskabet kommet til at se anderledes ud - både indad i institutionen og i forhold til kommunen. Verden er blevet både større og anderledes - men præcist hvordan vil vi komme i dybden med på dette årsmøde og ledelseskonference.

"Partnerskaber, kvalitet og nærhed i barnelivet"
Vi starter fredag d.11.maj kl.10.00 på Nyborg Strand Hotel med en indledning og orientering om resultaterne fra 1. kvalitetsmåling; hvad de viser os, og hvordan netværkene arbejder med dem. Gennem synliggørelsen af disse kvalitetsmålinger i vores institutioner, ønsker vi at få lederskabet bedre frem.

Vores 1.hovedtaler er Niels Åkerstrøm, professor, CBS, der fortæller om hvad partnerskaber er og hvordan vi sammen bliver medskabere af en fælles fremtid og forståelse.

Vores 2. hovedtaler er Ole Henrik Hansen, Ph.D. stipendiat, Institut for Uddannelse og Pædagogik, Aarhus Universitet, der fortæller om nærhed og kvalitet i barnets liv i daginstitutioner. Om hvordan vi kan gøre en forskel for barnet, ved at pædagoger holder fokus på barneperspektivet.

Vores 3. hovedtaler er Jesper Christensen, der kommer fra en af vores bestyrelser og fortæller om egne oplevelser og om forældres og civilsamfunds engagement i daginstitutionen.

Med afsæt i konferencens overskrift: "Partnerskaber, kvalitet og nærhed i barnelivet" samt oplæggene, vil institutionernes ledelser og bestyrelser sætte overskrifter for dialogrummene i cafeen Open Space. Her holder vi fokus på kvalitet og nærhed i barnelivet med udgangspunkt i netværkenes brand og udvikling på Diplomuddannelsen. Udviklingschef og lektor ved UCC, Peter Rod, fører os gennem cafeen og samler bagefter op i plenum. Dette forløb afslutter samtidig vores diplomuddannelse i netværksledelse, og vi vil derfor også inddrage det arbejde som institutionerne har lavet på uddannelsen og er gået til eksamen i.

Lørdag d.12. maj starter vi med morgensang og går derefter over til det officielle repræsentantskabsmøde. Se dagsordenen her.

Tilmelding til Årsmødet
Sær allerede nu X i din kalender til Årsmødets ledelseskonference som igen i år finder sted på Nyborg Strand Hotel i konferencecenterets natursmukke omgivelser.

Tilmeldingen skal ske på MDI's hjemmeside www.mdi.dk inden 12. april 2012

12. april 2018