Tak til alle deltagere for et spændende og berigende fobu årsmøde 2018.


Konference: "Faglig ledelse, læringsmiljø samt evalueringskultur i dagtilbud"
Fredagens konference satte fokus på tre temaer, hvor vigtigheden af god ledelse var en gennemgående pointe. Oplægsholdernes slides er sendt ud til årsmødets deltagere.

Formiddag:
Med afsæt i udviklingen af en god evalueringskultur lagde Andreas Hougaard fra Danmarks Evalueringsinstitut (EVA) ud med at fremlægge interessante pointer fra blandt andet EVAs seneste rapport om evaluering i dagtilbud. Oplægget kom blandt andet omkring hvad evaluering er, og hvilke evalueringsformer og -redskaber der kan være med til at udvikle og understøtte en god evalueringskultur. Derudover gjorde Andreas Hougaard det også klart, hvor vigtigt det er, at det pædagogiske personale har en opmærksomhed på evalueringens udviklingsformål i forhold til læringsmiljøet og ikke mindst børnene.

Eftermiddag:
Efter frokosten fortsatte Søren Voxted fra Syddansk Universitet under temaet faglig ledelse. Søren Voxted argumenterede for, at der frem for selvstyre er brug for tætte dialoger mellem ledelse og det pædagogiske personale, og han satte fokus på, hvordan det stiller nye krav til lederne. Foruden dette argumenterede Søren Voxted også for en ny model inden for faglig ledelse, hvor omdrejningspunktet er en faglighed, der rammesætter forandringer i dagtilbuddet.

Efter en kort pause indtog Margrethe Andersen fra Københavns Professionshøjskole scenen med interessante pointer, der understregede, hvordan ledelse har en afgørende betydning for, om børnene opnår den trivsel, udvikling og læring, som de har brug for. Lederne skal have fokus på læringsmiljøet ud fra, hvad børnene har brug for. Altså med fokus på det børnecentrerede perspektiv som omdrejningspunkt. Margrethe Andersen argumenterede for, at ledelsesopgaven især ligger i, at lede relevante og strategiske læreprocesser, og at lederne skal sikre organiseringen og rammerne i dagtilbuddet.

Beriget af nye pointer fra de spændende oplæg blev konferencen rundet af, og der var tid til netværk og sparring inden aftenens program begyndte.

Aften:
Inden middagen bød fobus bestyrelsesformand Ida Balling velkommen med en særlig velkomst til de dagtilbud, der deltog på fobus årsmøde for første gang.

Efter middagen blev der tændt op under de musiske kundskaber, da aftenens underholdning bød på en STOMP workshop. I en skøn kombination af højt humør, stor koncentration og murerbaljer, der var spændt rundt om livet på deltagerne, blev der skabt rytmer, som gjorde det svært ikke at vrikke lidt med hofterne.

Repræsentantskabsmøde: "Ejerskab og samskabelse"
Lørdagens repræsentantskabsmøde var først og fremmest en gennemgang af den officielle dagsorden med fokus på blandt andet regnskabsaflæggelse, valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleanter samt præsentation af ildsjæle.

Derudover blev fobus årsberetning foldet ud, hvortil der blev lagt op til dialog om ejerskab og samskabelse i fobu. Alle deltagere modtog et sæt dialogkort med reflekterende spørgsmål under temaerne; fællesskabsfølelse, fobus ydelser og selvejet på den politiske dagsorden.

 

På vegne af fobus bestyrelse og fobu sekretariatet – endnu en gang tak for et fantastisk årsmøde.

 

Program
Hent programmet for årsmødet 2018

2. august 2018