I fobu akademi tilbyder vi relevante og spændende kurser, workshops, netværksmøder og studierejser af høj kvalitet. Aktiviteterne tager udgangspunkt i, hvad fobus medlemsinstitutioner selv efterspørger. Det kan udspringe af konkrete udfordringer i de enkelte institutioner eller emner man er nysgerrig på.

Akademiets mange aktuelle kurser henvender sig både til bestyrelser, ledere, ledelsesteams og det pædagogiske personale i institutionerne. Alle kan som udgangspunkt tilmelde og deltage i akademiets aktiviteter.

fobu akademi består af forskellige læringsrum og uddannelsesforløb, hvor du får indsigt i ny viden og forskning, og får relevante input fra kompetente undervisere. Uanset dit arbejdsområde indgår du i et fællesskab og netværk med andre fagpersoner, som du kan sparre og erfaringsudveksle med. Aktiviteterne kan både være enkeltstående kursusdage og længerevarende forløb. Til nogle forløb er der forberedelse og litteratur tilknyttet, mens andre forløb er baseret på samtale.

Mange gratis kurser til fobu medlemmer
fobu akademis kurser og workshops med interne undervisere er gratis for vores medlemmer. Der vil dog blive opkrævet et fuldt deltagergebyr, hvis man ikke møder op til et tilmeldt kursus. På heldags og enkelte andre kurser vil der være en mindre betaling, der dækker forplejning og materialer - men også her får man særlig rabat som medlem.

Bred vifte af emner og temaer
fobu akademi tager fat i emner og temaer, der spænder bredt fra børns æstetiske læreprocesser, pædagogisk dokumentation, profilering af faglighed, arbejdet med børns sprog, ledelsesperspektivet til arbejdet med og i en bestyrelse.

Ledernetværksmøder
I fobu akademi har vi også stor fokus på stærke institutionsfællesskaber og derfor tilbyder vi også ledernetværksmøder med fælles refleksion, sparring og med fokus på meningsdannelse i et fællesskab. Ledernetværksmøderne bliver tilbudt til både private og selvejende institutioner inden for 0-18 års området og specifikt i forhold til fritidsinstitutionerne.

Spørgsmål og input
Har du spørgsmål eller forslag til konkrete emner, er du meget velkommen til at henvende dig til souschef Bitten Marx Jørgensen eller pædagogisk udviklingskonsulent Katja Lind.

 

27. marts 2019