Tirsdag den 05. november 2019 kl. 09.00-12.00

På møderne tager vi løbende aktuelle temaer op omhandlende struktur, organisering, fritidspædagogik, 1:1-samarbejde osv.

Mødet tager også fat på de krav og forventninger, fritidstilbudsområdet bydes og skal efterleve. Gennem fælles refleksion, dialog og gensidig sparring med hinanden drøftes forskellige handlemuligheder.

Emnerne fastsættes op til hvert møde og tager udgangspunkt i det, der er aktuelt, og det vil til møderne både være ledere, eksterne og fobu, som holder oplæg. 

*Nærmere program for mødet følger.

 

Målgruppe

Møderne henvender sig til ledere i selvejende og private fritidstilbud

Pris

GRATIS for alle institutioner.

Sted

fobu, Enghavevej 31, 1. sal, 1674 København V

Tilmeldingsfrist

5. november 2019

Tilmelding

Tilføj deltager
8. juli 2019