Tirsdag den 08. oktober 2019 kl. 09.00-12.00

Indhold:
I EVA´s evaluering af læreplanerne i 2012 fremgik det, at dagtilbudslovens intentioner om evalueringspraksisser ikke kunne ses i tilstrækkelig grad. Grundlæggende pegede evalueringen på, at det største fokus var på evalueringer af de pædagogiske aktiviteter og i mindre grad på evaluering af børnenes trivsel, læring og udvikling. I løbet af formiddagen vil vi bl.a. komme omkring, hvad en velfungerende evalueringskultur baserer sig på, og hvilke forudsætninger der skal være til stede for, at evalueringerne opleves som meningsfulde for medarbejderne.

For at dokumentation skaber værdi, skal dokumentationsaktiviteterne opleves som meningsfulde, og der skal skelnes mellem dokumentation, hvor målgruppen er forældre og den pædagogiske dokumentation. Der vil på kurset bl.a. være inspiration til forskellige dokumentationsmetoder, og vi drøfter effekten af de forskellige former for dokumentation, der bringes i spil. Kom gerne med alle jeres gode erfaringer, så vi kan dele dem med hinanden.

Udbytte:
Alle kan gøre sig overvejelser i forhold til, hvordan der skal arbejdes videre med evaluering og dokumentation i egen institution, så det bliver meningsfuldt. Kurset vil indeholde oplæg, og der vil være plads til dialog og aktiv deltagelse fra de fremmødte.

Der tages udgangspunkt i materialet udarbejdet af EVA, så man kan med fordel orienterer sig i dett inden kurset.

Oplægsholder: Katja Lind, Pædagogisk udviklingskonsulent, fobu

 

 

Målgruppe

Kurset henvender sig til ledere og medarbejdere i selvejende og private 0-10 års dag- og fritidstilbud, der arbejder med De styrkede Pædagogiske Læreplaner. Kurset er også for institutioner uden for fobu

Pris

GRATIS for fobu medlemmer. Øvrige deltagere kr. 550,- pr. person. No-show gebyr på kr. 500,- pr. person ved manglende afbud til info@fobu.dk senest 24 timer før kurset starter.

Sted

fobu, Enghavevej 31, 1. sal, 1674 København V

Tilmeldingsfrist

8. oktober 2019

Tilmelding

Tilføj deltager
8. juli 2019