Onsdag den 19. september 2018 kl. 9:00-13:00

Bliv klædt på til at støtte børns motoriske udvikling med udgangspunkt i deres motoriske kunnen. Workshoppen er en kombination af teoretisk og praktisk undervisning, så husk praktisk tøj og sko.

Børn har brug for rammer og indhold, der stimulerer dem, så de udvikler deres motoriske færdigheder. Det støtter børnenes fysiske, psykiske og sociale trivsel og fremmer deres indlæringsparathed.

For at støtte børns motoriske udvikling, skal de mødes med motoriske udfordringer, som passer til deres færdighedsniveau. Der er stor forskel på, hvordan børns motoriske udvikling skrider frem og på workshoppen vil vi derfor arbejde med redskaber til at støtte børnene, hvor de er.

Motorisk veludviklede børn har lettere ved at indgå i sociale fællesskaber end børn med motoriske vanskeligheder, da de kan deltage i lege med andre børn uden at koncentrere sig om kropslige begrænsninger og basale bevægemønstre. Derudover fremmer en veludviklet motorik lysten til at deltage i de fysiske lege, som udvikler børns styrke, udholdenhed og bevægelighed.

For at hjælpe børns motoriske udvikling på vej har Rend og Hop med Oliver og Ida skabt et univers, der gennem sjove lege og aktiviteter lærer børn nye måder at bruge deres krop på. Workshoppen tager udgangspunkt i Rend og Hops aktivitetsmaterialer og spotteskema, med et praktisk fokus på, hvordan det kan anvendes i dagligdagen.

Program:

  • Hvordan integreres alsidig bevægelse i dagligdagens rutiner?
  • Hvorfor spotter vi børnenes motoriske formåen?
  • Værktøjer til at spotte børnenes motorik
  • Plan for hvordan vi griber arbejdet an hjemme i dagtilbudet.

OBS! Praktiske informationer
Workshoppen er en kombination af teori og praktik, så husk praktisk tøj og sko.

På workshoppen bliver der serveret vand og frugt, men husk selv madpakke. 

Har du spørgsmål til dagen, kan du kontakte projektleder i Rend og Hop, Gitte Markfoged Jensen på tlf. 2052 4000 eller mail gitte@kfumid.dk.

Hent invitation

 

Målgruppe

Workshoppen henvender sig til ledere og pædagoger i selvejende og private 0-6 års dagtilbud og klynger tilknyttet fobu.

Pris

GRATIS for fobu institutioner

Sted

fobu, Enghavevej 31, 1. sal, 1674 København V

Tilmeldingsfrist

5. september 2018

Tilmelding

Tilføj deltager
15. august 2018