Onsdag den 12. juni 2019 kl. 09.00-12.00

Der vil være et kort oplæg om Den Styrkede Pædagogiske Læreplan med særligt fokus på lederens ”skal-opgaver” i den nye lovgivning. Herefter vil der være mulighed for at lave et analysearbejde af egen institution med henblik på at få afdækket, hvad eget næste skridt skal være.

I arbejdet tages der udgangspunkt i spørgsmål, som ledere kan stille sig selv fx:

  • Hvad skal jeg/vi indsatse på i min institution?
  • Hvad kan min udfordring være?
  • Hvad er der brug for hjælp til?
  • Hvad skal mit næste skridt være?
  • Hvilken plan skal jeg forelægge for min bestyrelse?

Det vil være en arbejdende workshop, hvor du som leder selv skal være aktiv, og hvor vi tager udgangspunkt i der, hvor du er. Tiden bruges som en del af din kontortid, hvor du alligevel skulle gøre dig disse forberedelser - enten til personalemøder/pædagogiske dage eller til præsentation til bestyrelsen.

På workshoppen deles, perspektiveres og nedskrives strategiske tanker og overvejelser, således man kommer hjem med et stykke arbejde.

Oplægsholder: Katja Lind, Pædagogisk udviklingskonsulent, fobu

 

Målgruppe

Kurset henvender sig til ledere i selvejende og private 0-10 års dag- og fritidstilbud og klynger også uden for fobu, der gør sig overvejelser omkring, hvordan implementeringsarbejdet med De styrkede Pædagogiske Læreplaner kan gribes an, eller som vil forberede og arbejde videre på egen eksisterende plan for implementeringsarbejdet.

Pris

GRATIS for fobu medlemmer. Øvrige deltagere kr. 550,- pr. person. No-show gebyr på kr. 500,- pr. person ved manglende afbud til info@fobu.dk senest 24 timer før kurset starter.

Sted

fobu, Enghavevej 31, 1. sal, 1674 København V

Tilmeldingsfrist

11. juni 2019

Tilmeldingsfristen er overskredet.

12. juni 2019