Tirsdag den 25. september 2018 kl. 9-15

1/3 af alle børn oplever i løbet af barndommen, at deres forældre bliver skilt. Det er næsten blevet så almindeligt, at vi kan komme til at negligere, hvor stor en sorg, det er for barnet – også selv om mor og far kan tale sammen og ikke er ramt af hårde konflikter.

Mange skilsmissebørn tumler med tunge tanker om ansvar og skyld, samtidig skal de forholde sig til en ny hverdag, med mor og far på to adresser. Pædagoger kan her gøre en vigtig forskel for barnet i hverdagen.

Gennem dette heldagskursus får du en solid forskningsbaseret viden om, hvordan du kan støtte op om børns trivsel, når familien splittes. Med udgangspunkt i barnets perspektiv veksles der mellem oplæg, refleksion og diskussioner, som knytter sig til arbejdet med skilsmissebørn i praksis og gerne skulle inspirere dig til nye indsigter i dit arbejde med skilsmissebørn i praksis.

På kurset får du: 

  • Indsigt i børns egne perspektiver på hverdagen med skilte forældre
  • Konkrete redskaber til at forstå de udfordringer og hverdagsproblemer, som skilsmissebørn lever med
  • Indblik i hvordan du systematisk tilrettelægger din hverdagspraksis, så du støtter børnene og deres forældre bedst muligt.

Underviser: Anja Marschall, adjunkt, ph.d. og forfatter til bogen Børn og skilsmisse - Praktikerens guide. 

Til daglig forsker hun i børns læring og trivsel i dagtilbud og underviser pædagogstuderende på specialiseringen i dagtilbudspædagogik.

 

 

Målgruppe

Kurset henvender sig til ledere og pædagoger i selvejende og private 0-10 års dag- og fritidstilbud og klynger også uden for fobu.

Pris

850,- for fobu medlemmer. Øvrige deltagere kr. 1.250,- pr. person. No-show gebyret er fuld pris pr. person ved manglende afbud til info@fobu.dk senest 24 timer før kurset starter.

Sted

fobu, Enghavevej 31, 1., 1674 København V

Tilmeldingsfrist

7. september 2018

Tilmeldingsfristen er overskredet.

23. oktober 2018