Onsdag den 24. oktober 2018 kl. 9-11

Den nye styrkede pædagogiske læreplan har evaluering som et af sine helt særlige fokuspunkter. Faktisk står der i lovteksten, at institutionerne skal arbejde med opbygning af en evalueringskultur. Undersøgelser fra EVA (Evalueringsinstituttet) har vist, at mange dag- og fritidstilbud ikke er dygtige nok til at arbejde kvalificeret med evaluering, og ej heller har opbygget en evalueringskultur. Blandt andet på baggrund af EVA’s undersøgelse er evaluering sat i fokus og gjort central i forhold til den nye styrkede pædagogiske læreplan.

Men hvad er evaluering? Hvordan opbygger man en evalueringskultur i sin institution? Hvad er brugbar evaluering – herunder hvad skal der til for, at kunne arbejde kvalificeret med evaluering? Hvad er forskellen på at diskutere, reflektere og evaluere omkring effekten af den pædagogiske praksis overfor de opstillede (lærings)mål? Hvordan kan man bruge evaluering som et fagligt udviklingsredskab i dag- og fritidstilbuddet?

Kurset vil se på evalueringsbegrebet, gradbøje det og give bud på, hvad evaluering egentlig er for noget og hvordan man som både bestyrelse, ledelse og pædagogiske praktikere kan arbejde konkret med det.

Kurset vil også se på, hvordan man kan evaluere på pædagogisk (cirkulær) dokumentation, der ligger forud for evalueringsdelen, herunder betydningen af at blive klogere på den pædagogiske praksis baseret på de opstillede mål.

 

Oplægsholder: Dorthe Filtenborg Merot, Pædagogisk konsulent, fobu

 

 

 

 

Målgruppe

Kurset henvender sig til bestyrelsesmedlemmer, ledere og pædagoger i selvejende og private 0-10 års dag- og fritidstilbud og klynger også uden for fobu.

Pris

GRATIS for fobu medlemmer. Øvrige deltagere kr. 550,- pr. person. No-show gebyr på kr. 500,- pr. person ved manglende afbud til info@fobu.dk senest 24 timer før kurset starter.

Sted

fobu, Enghavevej 31, 1. sal, 1674 København V

Tilmeldingsfrist

2. oktober 2018

Tilmeldingsfristen er overskredet.

5. november 2018