Torsdag den 15. november 2018 kl. 9-12

I dag - og fritidstilbud udgør lønninger til personale ca. 85-90 % af budgettet. Samtidig får man som arbejdsgiver i udgangspunktet først sygedagpengerefusion for syge medarbejdere efter 30 dages sygefravær. Det er derfor vigtigt, at sygefravær håndteres korrekt.

Hvad er en mulighedserklæring, og hvornår kan man afskedige en sygemeldt medarbejder?

Hvis du har behov for at blive klogere på hvilke regler, der gælder, når medarbejderne er syge og blandt andet ønsker svar på ovenstående så tilmeld dig fobu kursus om sygefravær.

Ved kurset gennemgår vi blandt andet, hvordan man håndterer sygefravær, herunder afholdelse af sygefraværssamtaler og indhentning af lægeerklæringer. Vi kommer også ind på hvor meget, der skal til for at afskedige på grund af sygdom, samt hvilken betydning det har, hvis en syg medarbejder betragtes som handicappet.

 

Oplægsholdere: Peter Jonas Hastrup Holst, Juridisk konsulent, fobu

 

Målgruppe

Kurset henvender sig til ledere i selvejende og private 0-10 års dag - og fritidstilbud og klynger også uden for fobu.

Pris

GRATIS for fobu medlemmer. Øvrige deltagere kr. 550,- pr. person. No-show gebyr på kr. 500,- pr. person ved manglende afbud til info@fobu.dk senest 24 timer før kurset starter.

Sted

fobu, Enghavevej 31, 1., 1674 København V

Tilmeldingsfrist

1. november 2018

Tilmeldingsfristen er overskredet.

5. november 2018