Fredag den 24. maj 2019 kl. 12.00-16.00

På ledermøderne er der information fra fobu samt oplæg og input ift. emner og temaer, som relevante for selvejende og private dagtilbud. Udover diverse oplæg består møderne også af debat, dialog og gensidig sparring mellem deltagerne, og hensigten er her at dele erfaringer fra det enkelte dagtilbud og inspirere hinanden til fælles faglig gavn og udbytte. Til slut er der i ledermødet indlagt en fredagsbar, hvor fobu byder på vin og chips, hyggeligt samvær og gode netværksmuligheder. 

Program:

  • 12.00-13.00: Velkomst og informationer fra fobu/nyt fra fobu
  • 13.00-15.00: Vi har inviteret lektor, forfatter og foredragsholder Stine Elverkilde, der bl.a. har skrevet bøgerne: "Ledelse af kvalitet i pædagogisk praksis" og "Ledelse af professionelle læringsfællesskaber - fra ny viden til nye handlinger i praksis".
    Stine er særligt optaget af, hvordan vi udvikler kvalitet i praksis i et tæt samspil mellem forskningsbaseret og erfaringsbaseret viden med respekt for praksisfeltets kompleksitet.
    Stine vil i oplægget tale om, hvordan vi ledelsesmæssigt, bl.a. i arbejdet med de styrkede læreplaner, kan understøtte udvikling i hverdagspraksis på en måde, så det er muligt at omsætte viden og intention til kvalitet i de pædagogiske læringsmiljøer.
  • Kl. 15.00-16.00: Fredagsbar: Fobu byder på vin og chips, hyggeligt samvær og gode netværksmuligheder

* Pauser indlægges efter behov

 

 

Målgruppe

Kurset henvender sig til ledere i selvejende og private 0-10 års dag- og fritidstilbud og klynger også uden for fobu.

Pris

GRATIS for fobu medlemmer. Øvrige deltagere kr. 550,- pr. person. No-show gebyr på kr. 500,- pr. person ved manglende afbud til info@fobu.dk senest 24 timer før kurset starter.

Sted

fobu, Enghavevej 31,1. sal, 1674 København V

Tilmeldingsfrist

23. maj 2019

Tilmeldingsfristen er overskredet.

27. maj 2019