Tirsdag den 28. august 2018 kl. 9-12

Netværksmøder for lederne af de private dagtilbud tilknyttet fobu afholdes ca. 4 gange om året. På møderne er der relevante oplæg og input ift. emner og temaer, som er målrettet de private dagtilbud.

Netværksmøderne består udover diverse oplæg også af debat, dialog og gensidig sparring mellem deltagerne. Netværksmøderne er båret af de fremmødte ledere fra de private dagtilbud, som har interesse i møderne og bidrager med engageret deltagelse.

Hensigten med møderne er at dele erfaringer og inspirere hinanden i netværket til fælles faglig gavn og udbytte. Netværksmøderne har blandt andet diskuteret emner som fx ”Stillingsbeskrivelser for det pædagogiske personale”, ”Faglig ledelse”, ”Dagtilbuddets politikker”, ”Leg og læring”, ”Den professionelle leder og medarbejder” samt ”Den nye, styrkede pædagogiske læreplan” og meget mere.

 Alle møder har indlagt mulighed for at, de deltagende ledere kan netværke og give hinanden gensidige gode råd, input og sparring på, hvad der måtte optage den enkelte deltagende leder eller dagtilbud.

 

OBS: Tilmelding/framelding til møderne foregår ved at sende en mail til Dorthe Filtenborg Merot, dfm@fobu.dk.

Den enkelte leder modtager ca. to uger forud hvert møde en mail fra Dorthe med invitation og rammesætning for kommende ledermøde.

 

Målgruppe

Møderne henvender sig til ledere i private 0-6 års dagtilbud i fobu.

Pris

GRATIS

Sted

fobu, Enghavevej 31,1. sal, 1674 København V

Tilmeldingsfrist

14. august 2018

Tilmeldingsfristen er overskredet.

23. oktober 2018