Torsdag den 17. januar 2019 kl. 9-11

På møderne tager vi løbende aktuelle temaer op omhandlende struktur, organisering, fritidspædagogik og 1:1-samarbejde osv.

Mødet tager også fat på de krav og forventninger, fritidstilbudsområdet bydes og skal efterleve. Gennem fælles refleksion, dialog og gensidig sparring med hinanden drøftes forskellige handlemuligheder.

Emnerne fastsættes op til hvert møde og tager udgangspunkt i det, der er aktuelt, og det vil til møderne både være ledere, eksterne og fobu, som holder oplæg.

 

OBS: Tilmelding/framelding til møderne foregår ved at sende en mail til Bitten Marx Jørgensen, bmj@fobu.dk.

 

Målgruppe

Møderne henvender sig til ledere i selvejende og private 0-10 års dag- og fritidstilbud og klynger også uden for fobu

Pris

GRATIS for alle institutioner.

Sted

fobu, Enghavevej 31, 1. sal, 1674 København V

Tilmeldingsfrist

10. januar 2019

Tilmeldingsfristen er overskredet.

28. januar 2019