Tirsdag d. 17. januar 2017 kl. 9-11
Evalueringskultur i institutionen

Igennem hele år 2016 har Ministeriet for Børn, Undervisning og Ligestilling arbejdet med en spændende proces omhandlende revision af eksisterende pædagogiske læreplaner, der trådte kraft i 2004 med henblik på etablering af nye, styrkede pædagogiske læreplaner, der forventes at træde i kraft i 2017.

Et særligt fokus for dette arbejde har været evalueringskulturen - eller måske en mangel på samme - som Ministeriet via forskellige undersøgelser har konstateret er en svaghed generelt i de danske dagtilbud.

De nye styrkede pædagogiske læreplaner har evalueringskulturen som et af sine helt særlige fokuspunkter.

Kurset vil behandle evalueringsbegrebet, gradbøje det og give bud på hvad, evaluering egentlig er for noget og hvordan, man som både bestyrelse, ledelse og pædagogiske praktikere kan arbejde konkret med det.

Kurset vil også se på hvordan, man kan evaluere på pædagogisk (cirkulær) dokumentation, der ligger forud evalueringsdelen samt hvad, det betyder at blive klogere på den pædagogiske praksis baseret på opstillede mål.

Med andre ord vil kurset arbejde med en gennemgang af sammenhængen imellem teori, den faglige intention, handling og praksis, dokumentation og evaluering.

 

Underviser: Dorthe Filtenborg Merot, Pædagogisk Konsulent, fobu

Målgruppe

Bestyrelsesmedlemmer, ledere og pædagoger

Pris

GRATIS for fobu medlemmer. Øvrige deltagere kr. 550,- pr. person. Ved udeblivelse faktureres no-show gebyr.

Sted

fobu, Enghavevej 31, 1., 1674 København V

Tilmeldingsfrist

10. januar 2017
8. august 2018