Godt bestyrelsesarbejde forudsætter, at samspillet mellem leder og bestyrelsesmedlemmer fungerer. Det sker når de respektive roller, opgaver og forventninger til hinanden er klare, afstemte og respekteret. For at udvikle det gode samarbejde mellem ledere og bestyrelserne inviterer fobu til en bestyrelseskonference. Det sker den 31. oktober 2017 i Nationalmuseets smukke lokaler. Konferencen henvender sig til bestyrelsesformænd, bestyrelsesmedlemmer og ledere. 

 

Oplæg med erhvervskvinden Stine Bosse
I kraft af sine 8 år som topchef for Tryg, en række fremtrædende bestyrelsesposter og sin aktive deltagelse i samfundsdebatten, er Stine Bosse en af landets mest markante erhvervsprofiler. Hun giver her inspiration til det gode samspil mellem leder og bestyrelse.

 

Overrækkelse af Gerdaprisen
På konferencen overrækker fobus protektor Grevinde Alexandra Gerdaprisen til en særlig person eller institution, som har gjort sig ekstraordinært bemærket inden for det pædagogiske område. Efter overrækkelsen er der mulighed for at netværke på tværs bestyrelserne i de enkelte institutioner samt med fobu.

 

Tilmelding
Der er begrænsede pladser, så tilmeldingen er efter først-til-mølle-princippet. Tilmeld dig her.

Konferencen sætter fokus på samspillet mellem leder og bestyrelse, og for at få størst muligt udbytte af konferencens indhold, opfordrer vi til, at både institutionens ledelse og bestyrelse deltager. 

 

Hent programmet:

 

Hent invitationen:

18. oktober 2017