Sundhedsforsikring
Skandia
Telefon 20904310
Mobil 20904310
Email nbr@pensionsselskabet.dk

Sundhedsforsikring gennem Skandia

Som fobu medlem har I adgang til at tegne en attraktiv sundhedsforsikring gennem Skandia.

Sundhedsforsikringen giver hurtig adgang til privathospitaler, speciallæger, behandling hos fysioterapi, kiropraktik, psykolog mm. Sundhedsforsikringen kan øge trivslen og reducere sygefraværet til glæde for både medarbejdere og institution.

Pris og betingelser
Prisen i 2016 er 1.920 kr. pr. medarbejder år.

Ordning kan laves enten som frivillig eller som obligatorisk, så det er op til hver enkelt institution, hvad der passer jer bedst. Der skal dog være mindst 2 af institutionens medarbejdere, der er omfattet af forsikringen.

Sundhedsforsikringen ”Skandia Lifeline Plus Erhverv” er en udvidet sundhedsforsikring, hvilket blandt kendetegner sig ved at der er:

  • Ubegrænsede antal behandlinger hos fysioterapeut, kiropraktor og psykolog
  • Frit valg af behandler


Prisen er ens uanset om forsikringen laves som frivillig eller som obligatorisk. Ved valg af den frivillige model vil der være 1 års karens for eksisterende lidelser. Den obligatoriske dækker eksisterende lidelser fra 1.dag – herudover er dækningerne ellers de samme. Der er beskatning på den obligatoriske ordning på. ca. 93 kr. pr. måned pr. medarbejder.

Spørgsmål
Spørgsmål til sundhedsforsikringen kan stilles til PensionsSelskabet, Niels Borger Rasmussen:

Tlf.: 20904310
Mail: nbr@pensionsselskabet.dk
www.pensionsselskabet.dk