I fobu tilbyder vi flere forskellige ydelser. Har I indgået en administrationsaftale med fobu, kan I supplere administrationsaftalen med ekstra ydelserne. Har I ikke indgået en administrationsaftale, kan I tilkøbe ekstra ydelserne og dermed vælge kun at lade fobu stå for udvalgte administrative opgaver, som I ellers selv ville skulle sørge for.

I fobu anbefaler vi, at I indgår en administationsaftale, da det giver jer større og mere helhedsorienteret overblik over institutions løn, regnskab personale etc.

Vi har ekstra ydelser inden for:

I fobu arbejder vi særligt med, hvordan man skaber rammerne for det gode børneliv. Vi har fokus på, hvordan mennesker trives i organisationer og vi faciliterer processer, når jeres institution skal udvikles.

Vi arbejder med trivsel og udvikling i ledelsesteams, og giver individuel ledersparring og coaching. Vi faciliterer desuden fusioner, så institutionen kommer godt fra start og udvikler bestyrelserne, så de mestrer opgaverne i bestyrelsesarbejdet.

Vi understøtter udviklingen i vores forpligtende netværk, og tilbyder GRUS-samtaler (gruppeudviklingssamtaler) i netværk og LUS-samtaler (lederudviklingssamtaler) for ledere i tæt samspil med bestyrelsen. Vi er altid behjælpelig med rådgivning og udvikling af det, som netop I er optaget af.

Vi tilbyder: 

 • Bestyrelsesudvikling – fobu støtter bestyrelsernes opgave med at have det økonomiske ansvar, det arbejdsgiverretslige ansvar for leder og medarbejder samt udviklingsansvaret for institutionen. Vi tilbyder bestyrelseskurser, der giver en generel indføring i bestyrelsesarbejdet og mere skræddersyede kurser, der går i dybden med nogle af de udfordringer, som jeres bestyrelse er optaget af.
 • Netværksdannelser og -uddannelse – fobu besøger årligt de forpligtende netværk, hvor vi støtter og rådgiver i forhold til den udvikling, som det enkelte netværk er i.
 • Facilitering af lederansættelser – fobu faciliterer processen med at få lavet jobbeskrivelse, stillingsbeskrivelse, klædt ansættelsesudvalget på, sikre at I kommer ordentligt omkring ansøgeren og at formalia er i orden hele vejen igennem.

Interesseret?
Så kontakt organisationskonsulent Bitten Marx Jørgensen

Jeres institution har mulighed for at købe/tilkøbe administrative ydelser inden for løn.

Vi tilbyder:

 • Udfærdigelse af ansættelsesbreve
 • Indberetning i TID af arbejdsbe­stemt tillæg, vikartimer og fravær (herunder ferie og sikring af størst mulig sygedagpengerefusion)
 • Udfærdigelse af saglige begrundel­ser ved tidsbegrænsede ansættelser i ansættelsesbreve
 • Styring og kontrol af feriesaldi og udbetaling m.v. af ferie
 • Gennemgang af kontrakter ved etablering af løntilskudsjob, ændringer i beskæftigelsesgrad m.v.

Interesseret?
Så kontakt os på 33 24 81 00 eller info@fobu.dk 

Jeres institution har mulighed for at købe/tilkøbe administrative ydelser inden for regnskab.

Vi tilbyder: 

 • Månedlig udfyldt kassekladde med udgifter og indtægter, der  bliver bogført og tjekket af med banksaldi og viderebehandlet i fobu
 • Afstemning af bank og kontantkasse
 • Godkendelse af E- faktura med korrekt kontonummer
 • Gennemgang af kasserapporter og månedsrapporter med økonomiopfølgning

Interesseret?
Så kontakt os på 33 24 81 00 eller info@fobu.dk 

Jeres institution har mulighed for at købe/tilkøbe rådgivning og bistand i sager om:

 • Fonds- og foreningsret, fusioner m.v.
 • Kontrakter
 • Forvaltningsret

Interesseret?
Så kontakt os på 33 24 81 00 eller info@fobu.dk 

Jeres institution har mulighed for at købe/tilkøbe forskellige IT-løsninger og support, der kan være med til at lette jeres hverdag. Vi tilbyder:

'Nem Hverdag' - email, kalender, fildeling og back-up i én
Det skal være nemt at arbejde med IT, men det er det desværre langt fra for alle. Med ’Nem Hverdag’ tilbyder vi en samlet pakke, der indeholder:

 • Fildeling på tværs af stuer og afdelinger: I systemet er der mulighed for at etablere et ledelses-drev, et afdelingsdrev og hvad I ellers har brug for. På den måde kan I dele information, dokumenter og billeder på tværs af afdelinger og stuer.
 • Individuelle og fælles email og kalendere: I får mulighed for at få en leder-email, en afdelings-email og en personale-email. Det kan skaleres op og ned, alt efter hvad I har behov for. Det giver mulighed for at dele kalendere på tværs af afdelinger og stuer, så det bliver nemt at koordinere møder og aktiviteter i huset.
 • Sikkerhed: I alle institutioner er der behov for at beskytte personfølsomme data og andre dokumenter, som kun nogle bestemte personer skal have adgang til. Vi sørger for, at der er adskillelse mellem hvad ledelse og øvrige medarbejdere har adgang til. 
 • Backup og antivirus: Vi sørger også for backup af alle jeres filer, så I kan finde forsvundne dokumenter, hvis uheldet skulle være ude. Derudover sikrer vi, at I har et opdateret antivirus-program, der lever op til gældende anbefalinger og sikkerhedspolitikker.  

En ’Nem Hverdag’ bruger koster 300 kr. per måned ekskl. moms. Med i prisen er opsætning og installation, fri support inden for pakkens rammer fx office-pakken, email og antivirus samt licenser til det anvendte software.

Generel support og vejledning
fobu tilbyder også hjælp og vejledning i forbindelse med jeres institutions daglige IT-udstyr, herunder:

 • Almindelig support til institutionens IT udstyr
 • Indkøb og rådgivning vedrørende nyt IT udstyr
 • Specialtilrettede kurser om fx sociale medier, Ipads, online kommunikationsplatforme m.m.
 • Råd og vejledning til indkøb af nyt udstyr

Interesseret?
Så kontakt IT-afdelingen på 33 26 56 72 eller support@fobu.dk

Priserne for ydelserne varierer efter valg af tilkøb, størrelse af institution og antal ansatte. Kontakt os derfor for en pris.

Fuld tilkøbspakke
Vælger I en fuld tilkøbspakke, er jeres eneste administrative opgave at udfylde stamkort med oplysninger om nyan­sættelser, indsende dokumentation, løbende oplyse fobu om fravær og sørge for at der er orden i jeres bilag, I indsender til fobu hver måned.

6. februar 2019