Som institution kan I vælge at indgå en administrationsaftale med fobu, så vi tager os af jeres løn og regnskab med adgang til IT-værktøjerog understøtter jer i forhold til personalejura og HR.

I har også mulighed for, at tilkøbe ekstra ydelser uden om administrationsaftalen. Det betyder, at I enten kan supplere administrationsaftalen eller vælge kun at lade fobu stå for udvalgte administrative opgaver, som I ellers selv ville skulle sørge for.

Vi har ekstra ydelser inden for:

Prisen for en ydelse varierer efter valg af tilkøb, størrelse af institution og antal ansatte.

Fuld tilkøbspakke
Vælger I en fuld tilkøbspakke, er jeres eneste administrative opgave at udfylde stamkort med oplysninger om nyan­sættelser, indsende dokumentation, løbende oplyse fobu om fravær og sørge for at der er orden i jeres bilag, som I indsender til fobu hver måned.

 

12. april 2018