Vores grundfilosofi er, at alt du har brug for til drift, administration og faglig udvikling, skal være gratis, når du er under administration hos fobu. Gratis kurser, fuld support og høj kundeservice. Har du brug for ydelser ud over disse, kan du finde en oversigt over ekstra ydelser nedenfor. 

Vi har ekstra ydelser inden for:

Vi tilbyder:

LUS-samtaler - Sammen med institutionsbestyrelsen kan fobu facilitere lederudviklingssamtaler. Vi hjælper jer med en konstruktiv dialog med fokus på udviklingspotentiale, fælles ansvar og fremadrettede værdifulde aftaler.

Netværksdannelser og -uddannelse – fobu besøger årligt de forpligtende netværk, hvor vi støtter og rådgiver i forhold til den udvikling, som det enkelte netværk er i.

Rekruttering af leder – Er et tilbud til jer, der ønsker at blive aflastet, støttet og hjulpet i processen med ansættelse af ny institutionsleder. Fobu kan facilitere ansættelsesprocessen fra start til slut.

Vi kan bl.a. bistå med at:

 • Skrive stillingsopslag.
 • Opslå stillingen relevante steder (Jobnet, Jobindex, fobus LinkedIn, Facebook og hjemmeside).
 • Tage imod ansøgninger og sende kvitteringer.
 • Sparre med jer om udvælgelse af kandidater til stillingen.
 • Deltage i ansættelsessamtalerne.
 • Komme med forslag til lønindplacering.
 • Sende afslag til de kandidater, der ikke fik stillingen.


Interesseret?
Så kontakt os på 33 24 81 00 eller info@fobu.dk 

Jeres institution har mulighed for at købe/tilkøbe administrative ydelser inden for løn.

Vi tilbyder:

 • Udfærdigelse af ansættelsesbreve
 • Indberetning i TID af arbejdsbe­stemt tillæg, vikartimer og fravær (herunder ferie og sikring af størst mulig sygedagpengerefusion)
 • Udfærdigelse af saglige begrundel­ser ved tidsbegrænsede ansættelser i ansættelsesbreve
 • Styring og kontrol af feriesaldi og udbetaling m.v. af ferie
 • Gennemgang af kontrakter ved etablering af løntilskudsjob, ændringer i beskæftigelsesgrad m.v.

Interesseret?
Så kontakt os på 33 24 81 00 eller info@fobu.dk 

Jeres institution har mulighed for at købe/tilkøbe administrative ydelser inden for regnskab.

Vi tilbyder: 

 • Månedlig udfyldt kassekladde med udgifter og indtægter, der  bliver bogført og tjekket af med banksaldi og viderebehandlet i fobu
 • Afstemning af bank og kontantkasse
 • Godkendelse af E- faktura med korrekt kontonummer
 • Gennemgang af kasserapporter og månedsrapporter med økonomiopfølgning

Interesseret?
Så kontakt os på 33 24 81 00 eller info@fobu.dk 

Jeres institution har mulighed for at købe/tilkøbe rådgivning og bistand i sager om:

 • Fonds- og foreningsret, fusioner m.v.
 • Kontrakter
 • Forvaltningsret

Interesseret?
Så kontakt os på 33 24 81 00 eller info@fobu.dk 

Jeres institution har mulighed for at købe/tilkøbe forskellige IT-løsninger og support, der kan være med til at lette jeres hverdag. Vi tilbyder:

'Nem Hverdag' - email, kalender, fildeling og back-up i én
Det skal være nemt at arbejde med IT, men det er det desværre langt fra for alle. Med ’Nem Hverdag’ tilbyder vi en samlet pakke, der indeholder:

 • Fildeling på tværs af stuer og afdelinger: I systemet er der mulighed for at etablere et ledelses-drev, et afdelingsdrev og hvad I ellers har brug for. På den måde kan I dele information, dokumenter og billeder på tværs af afdelinger og stuer.
 • Individuelle og fælles email og kalendere: I får mulighed for at få en leder-email, en afdelings-email og en personale-email. Det kan skaleres op og ned, alt efter hvad I har behov for. Det giver mulighed for at dele kalendere på tværs af afdelinger og stuer, så det bliver nemt at koordinere møder og aktiviteter i huset.
 • Sikkerhed: I alle institutioner er der behov for at beskytte personfølsomme data og andre dokumenter, som kun nogle bestemte personer skal have adgang til. Vi sørger for, at der er adskillelse mellem hvad ledelse og øvrige medarbejdere har adgang til. 
 • Backup og antivirus: Vi sørger også for backup af alle jeres filer, så I kan finde forsvundne dokumenter, hvis uheldet skulle være ude. Derudover sikrer vi, at I har et opdateret antivirus-program, der lever op til gældende anbefalinger og sikkerhedspolitikker.  

En ’Nem Hverdag’ bruger koster 300 kr. per måned ekskl. moms. Med i prisen er opsætning og installation, fri support inden for pakkens rammer fx office-pakken, email og antivirus samt licenser til det anvendte software.

Generel support og vejledning
fobu tilbyder også hjælp og vejledning i forbindelse med jeres institutions daglige IT-udstyr, herunder:

 • Almindelig support til institutionens IT udstyr
 • Rådgivning vedrørende nyt IT udstyr
 • Råd og vejledning til indkøb og opsætning af nyt udstyr

Interesseret?
Så kontakt IT-afdelingen på 33 24 81 00 (Tast #3 for IT) eller på support@fobu.dk

13. juli 2020