Sådan er fobu organiseret
I fobu er vores øverste myndighed repræsentantskabet, der består af ledere og bestyrelser fra vores medlemsinstitutioner. Til vores årsmøde vælger repræsentantskabet en bestyrelse, der fungerer som overordnet strategisk ledelse for fobu. Under bestyrelsen sidder fobus sekretariat med ca. 23 medarbejdere, der står for det daglige arbejde med institutionerne. Se organisationsstrukturen.

fobus vedtægter
Læs fobus vedtægter

 

20. august 2018