Klik på billedet for at læse mere.

Ledelse

HR Afdeling

Afdelingen varetager administration af løn og tager hånd om personalemæssige spørgsmål. Afdelingen består pt. af af 7 løn- og personalekonsulenter og 1 juridisk konsulent pt. Institutionerne har tilknyttet en løn- og personalekonsulent, som der kan rettes henvendelse til, hvis der ønskes sparring og rådgivning vedr. løn- og personalemæssige forhold samt hjælp til lønsystemet. Kontakt en af juristerne for sparring og rådgivning vedr. HR og personalejuridiske spørgsmål som fx afskedigeler og advarsler.

Regnskabsafdeling

Regnskabsafdelingen sørger for at institutionernes regnskaber er opdaterede, regningerne betalte og for gode og overskuelige redskaber til styringen af økonomien. Konkrete henvendelser omkring økonomi og økonomistyring sker til institutionens faste regnskabskonsulent eller til regnskab@fobu.dk.

IT afdeling

IT afdelingen varetager IT-support både internt og for institutionerne. Så har du brug for hjælp til at bruge institutionens eller fobus IT systemer, eller har brug for vejledning omkring indkøb af udstyr, så kontakt supporten på support@fobu.dk

Konsulenter

Stabsfunktioner