Fokus på fremtiden – udvikling af stærke institutionsfællesskaber
’Områder’, ’partnerskaber’, ’klynger’ og ’netværk’ – der er mange forskellige organiseringsformer, men i fobu kalder vi det institutionsfællesskaber. Vi mener, at det er vigtigt at have fokus på, at institutionernes indhold bliver udviklet i et fællesskab. For i et institutionsfællesskab er der mange muligheder for at berige hinanden på tværs og sætte flere kompetencer i spil - alle med målet om at udvikle det gode børne- og ungeliv i institutionerne.

Mindre budgetter og stadig store krav til kvalitet og dokumentation af den pædagogiske praksis, kan være krævende at leve op til for den enkelte institution. Men ved at dele kompetencer på tværs af institutioner, kan man i et fællesskab udvikle nye kompetencer i de enkelte institutioner. Også økonomisk sårbarhed kan, for de der ønsker det, mindskes og mulighedsrummet kan øges ved fx at lægge en del af økonomien på tværs af institutionsfællesskabet. Det vigtige er, at det sker på et fundament af selvejets værdier, så hver institution bevarer sin egen identitet.

I fobu mener vi, at stærke institutionsfællesskaber handler om at bevare så meget selveje, så høj forældreinddragelse i institutionerne og så høj forankring i bestyrelserne som muligt. Vi har fokus på den meningsskabelse, der sker mellem bestyrelser, ledere og medarbejdere i et stærkt fællesskab.

Vi arbejder med muligheder frem for begrænsninger, og vi står altid til rådighed med sparring og hjælp til de processer, der sker i institutionsfællesskaberne.

Styrket samarbejde svækker ikke den særlige profil
Samarbejdet mellem institutionerne styrker de enkelte institutioner samtidig med, at de bevarer deres særlige profil. For det ene udelukker ikke det andet – tværtimod.

Udover det eksisterende arbejde med bestyrelser og ledere, sætter vi i fobu fokus på muligheder i udviklingen af fællesskaberne. Det gør vi blandt andet på fobus årsmøder, gennem fobu akademi, i fobu bladet og via fobus dokumentkiosk. Her præsenterer vi metoder, redskaber og cases, der handler om at støtte og udvikle de stærke institutionsfællesskaber, og institutionerne kan bruge i praksis. Mange af de eksisterende netværk har nemlig gjort sig særdeles gode og positive erfaringer, som vi gerne vil præsentere og folde ud, så endnu flere institutioner bliver inspireret.

Skru op for intensiteten i fællesskaberne
For at styrke et institutionsfællesskab, kræver det et tæt ledelsesfællesskab. Lederne skal turde være åbne og ærlige overfor hinanden om både stærke og svage sider – også selvom det ikke er nemt. Ledere og institutioner skal ville hinanden så medarbejder-, ledelses- og bestyrelsesdimensionen bliver styrket både i den enkelte institution og i fællesskabet.

Det er lederne, som definerer hvilke emner og udfordringer, der er meningsfulde at tage op i fællesskabet,. Og i fobu peger vi ikke på ét bestemt facit. Vi bidrager derimod til at facilitere og støtte institutionerne i udviklingen af fællesskabet.

Læs mere
Referatet fra den politiske høring om Stærke institutionsfællesskaber fra september 2015

Referat om Klynger og netværk

 

6. august 2018