fobus publikationer
I fobu fremlægger vi løbende forskellige udgivelser og publikationer. Herunder finder du fobus medlemsblade, beretninger skrevet af fobus bestyrelse og ledelse samt høringssvar på politiske sager. Under publikationer finder du derudover forskellige forskningsrapporter om selveje.

Du kan downloade alle publikationer som pdf-filer

fobu bladet udkommer to gange om året og bliver sendt til vores medlemsinstitutioner.

Hver blad behandler et aktuelt tema og rummer både interviews, reportager, faglige artikler og aktivitetskalendere. 

 


Januar 2019
Tema: Læringsmiljø

Læs blandt andet:

 • Interview med fobus nye direktør, Henrik Vagner
 • Fokus på læringsmiljøer i den styrkede pædagogiske læreplan
 • Hjemmet og institutionen skal være gode steder at tale sammen
 • Sådan kan I løfte jeres institutions arbejde med den pædagogiske læreplan
 • Læringsmiljø af høj kvalitet
 • Lav jeres puderum om og giv børnene en fantastisk start på livet
 • Udvikling af læringsmiljøer - med fokus på børns perspektiv
 • Bestyrelsesarbejdet i den nye dagtilbudslov
 

Maj 2018
Tema: Evaluering

Læs blandt andet:

 • Evaluering handler om faglig vurdering
 • 'Kammodel' og 'relationsskema' som evalueringsredskaber på læreplanstemaer
 • Opbygning af en evalueringskultur
 • Evalueringsmodeller på det pædagogiske område
 • SMTTE gør pædagogisk praksis skarpere
 • Brug bestyrelsens årshjul til evaluering

Januar 2018
Tema: Faglig ledelse

Læs blandt andet:

 • Faglig ledelse er morgendagens ledelsesdisciplin
 • Spændende kurser i fobu akademi
 • Tilbageerobring af den faglige ledelse
 • fobu årsmøde 2018
 • Didaktik som fagligt ledelsesredskab til løsning af kerneopgaven
 • Brug LUS i udviklingen af din faglige ledelse
 • Netværkskonference: Ledernetværk som motor for faglige fællesskaber

Maj 2017
Tema: Kvalitet i forældresamarbejdet

Læs blandt andet:

 • Styrkede pædagogiske læreplaner som fremtidens byggesten i samarbejdet med forældrene
 • Samarbejdet med forældrene om det fælles tredje: Barnet
 • Forældresamarbejdet i et samfundsmæssigt perspektiv
 • Forældresamarbejde - et fælles ansvar
 • Samarbejde mellem institution og bestyrelsen giver uvurderlig viden til et bedre forældresamarbejde
 • Dialogbaseret forældresamarbejde og god kommunikation - Den uformelle og formelle forældresamtale
 • Dialogisk læsning styrker både børnenes ordforråd og forældrenes aktive del i deres barns sprogudvikling

December 2016
Tema: Pædagogiske læreplaner

Læs blandt andet:

 • Styrkede pædagogiske læreplaner
 • Samarbejdet med forældrene om de pædagogiske læreplaner
 • Workshop om de styrkede pædagogiske læreplaner
 • Tre institutioners arbejde med de pædagogiske læreplaner
 • Gode læringsmiljøer
 • Pædagogiske læreplaner i Dokumentationsplatformen
 • GRATIS kurser i fobu akademi
undefined

Maj 2016
Tema: Faglighed

Læs blandt andet:

 • Hvad er forskellen på pasning og udvikling af børn?
 • Kaos, konflikt og kompleksitet
 • Den (u)synlige faglighed
 • Rum, leg og læring i relation til faglighed
 • Bestyrelsen - hverdagens eksperter
 • Den faglige kontrakt som fundament i institutionen
 • Faglighed i et netværkssamarbejde

December 2015
Tema: Dokumentation

Læs blandt andet:

 • Hvad er dokumentation?
 • Paparazzi pædagog eller pædagogisk formidler?
 • Når dokumentation bli'r til pynt
 • Dokumentation i børnehøjde
 • "Det handler om professionel synlighed"
 • Vis hvad vi vil
 • Dokumentationsplatform i fobu
undefined

August 2015
Tema: Kvalitet

Læs blandt andet:

 • Rundt om kvaliteten
 • Fra høj kvalitet til det sublime
 • Hvad gør dig glad i børnehaven?
 • "De pædagoger du har ansat må da være snotdumme"
 • Netværket er en slag fætre og kusiner
 • Når institutionslivet går i kredsløb om familien
 • Selveje er ikke for typen der sidder på sin flade
undefined

December 2014
Tema: Fællesskab

Læs blandt andet:

 • Intet menneske er en ø
 • Fælles fodslag med nyt årshjul
 • Når daginstitutionen forbinder fritids-fællesskaber
 • "Vi gør vores verden større sammen"
 • En rejse med udsyn
 • Årsmøde 2015
2014-12

August 2014
Tema: Værdier

Læs blandt andet:

 • Hvad skal vi med værdier?
 • Blod, sved og savsmuld
 • Kan værdier blive et problem i samarbejdet med kommunen?
 • Robusthed klær' den selvejende institution
 • Pinligt navn satte skub i værdidebatten
 • Den 'Skrappe dame' gør værdier til kerneopgaver
2014-08

December 2013
Tema: Kompetencer

Læs blandt andet:

 • Kompetente bestyrelser, tak!
 • Engagement er den vigtigste kompetence
 • Børneperspektivet er altid det vigtigste
 • Nu rykker praksis og teori tættere på hinanden
 • Netværkene sætter sejl med fornyet fokus og strategi
 • Årsmøde 2014
2013-12

 September 2013
Tema: Identitet

Læs blandt andet:

 • Fra velfærdsstat til velfærdssamfund
 • Frivilligheden vi ikke kan undvære
 • MDI Akademi i luften med flyvende champagnepropper
 • Værdier er ikke kun noget man har mellem kl 7-17
 • Herre i eget hus eller alene hjemme?
 • Reportage fra Årsmøde 2013
2013-09

 

December 2012
Tema: Civilsamfundet

Læs blandt andet:

 • Ingen skal være overladt til sig selv
 • MDI sendte pædagogerne på museum
 • Når man får lyst til at give noget igen
 • Kunsten at give noget kostbart væk
 • Årsmøde 2012

 

 

 

2012-12

August 2012
Tema: Det gode børneliv

Læs blandt andet:

 • Uddannelsesmoduler forår 2013
 • Langsomhedens Pædagogik
 • Forpligtende Netværk
  - Fru Flora, Vesterbro
 • Kvalitetsmålinger
  - 'Vi må på ingen måde blive selvfede'
 • Civilsamfund
  - Vuggestuebørn på plejehjem
 • Værdier for livet

 

2012-08

December 2011
Tema: Lærings- og udviklingsrum

Læs blandt andet:

 • Hvem kan standse vinden?
 • Diplomuddannelse for netværkene
 • Firenze - et historisk tilbageblik
 • Årsmøde 2012
 • Pædagogiske forstyrrelser...

 

 

 

2011-12

August 2011
Tema: Forandringskræfter og læring

Læs blandt andet:

 • Netværk med liv og sjæl
 • Partnerskab om netværk i København
 • Æstetiske processer i MDI
 • Dokumentkiosken på mdi.dk

 

 

 

2011-08

December 2010
Tema: Fortællinger

Læs blandt andet:

 • Sommerfuglens rejse
 • Forlovelser
 • Coffee to stay
 • Årsmøde 2011
 • En lyserød hund i mit træ
 • Tavshedspligt i bestyrelsen
 • MDI på finansloven

 

 

2010-12

August 2010

Læs blandt andet:

 • Septembers himmel er så blå
 • Så er der valg til bestyrelsen
 • Interessante tider
 • Bestyrelsens online værktøjskasse
 • Hverdagens usynlige helte rykker... i fællesskab
 • Gratis penge

 

 

2010-08

December 2009

Læs blandt andet:

 • Grankogler og glaskugler
 • Når vi fester...
 • Den svære juletid
 • Harpeklang og englelyd
 • "Det der skaber størts værdi hos en, er det man forfølger"
 • Englebørn med sorte vinger

 

 

2009-12

Én gang om året udgiver fobu en beretning. Her vi vores ledelse og bestyrelse ord på organisations arbejde visioner. Vi ser tilbage på året der gik og opsummerer hovedtræk fobus udvikling, og ser samtidig fremad for fobus kommende arbejde.

Ønsker du et printet eksemplar kan du afhente det på vores hovedkontor.

God læselyst!

   

   
Beretning 2018
Beretning 2017
Beretning 2016 undefined
   
Beretning 2015 beretning 2015 forsidebillede
   
Beretning 2014 2014
   
Beretning 2013 2013
      
Beretning 2012 2012
 
Beretning 2011 2011
 
Beretning 2010 2010

 

 

 

"For sans og samling - om æstetiske læreprocesser i daginstitutioner"

Af pædagogisk vejleder Merle Felicia Zorck og direktør i fobu Anders Zorck, fobu, 2015

Pris (ekskl. moms): 
150 kr. per. stk. for medlemmer ekskl. forsendelse
185 kr. per. stk. for øvrige ekskl. forsendelse
- alle indtægter for salg af bogen går til fobu

Bestilling af bogen kan ske på info@fobu.dk 

          

          undefined

   

"Nye veje med partnerskaber i velfærd - En strategi- og ledelsesmodel for selveje i en offentlig kontekst"

Af Holger Højlund og Charlotte Biil, CBS, 2015

          undefined

   

"Organisering af fremtidens skolereform og fritidstilbud"

4 prakisfortællinger om stærkt samarbejde i Københavns Kommune
MDI, juni 2014

Læs også følgebrevet til folderen

                  undefined

   

 

"En tidsrejse i daginstitutionslandskabet - Den selvejende daginstitutions særlige potentiale som velfærdsleverandør i en forandringstid"

af MDI generalsekretær, næstformand i Selveje Danmark og ph.d. studerende på CBS Institut for Politik, Ledelse og Filosofi, Charlotte Biil

Slidepræsentation fra konferencen 'Selveje under lup', januar 2014, Vanløse Kulturhus

 

           undefined
   
13. januar 2021