Bestyrelserne i selvejende institutioner er selvejendes eksistensberettigelse. Selvejende institutioner har inden for de lovgivningsmæssige og kommunale rammer, store mulig­heder for at selv at kunne sætte retning for institutionen, hvis bestyrelsen griber de muligheder.

Bestyrelsen har det økonomiske ansvar for institutionen, det arbejdsgiverretslige ansvar for leder og medarbejder og udviklingsansvaret for institutionen.

fobu tilbyder kurser, sparring og coaching, der understøtter bestyrelsen i at løfte denne opgave.  
 

Bestyrelseskurser
– Kend dit ansvar og læg barren for det gode børneliv højt

Bestyrelser i selvejende daginstitutioner har påtaget sig en af landets vigtigste opgaver. I er blevet valgt til at tage hånd om det gode børneliv i jeres lokalområde. Det er derfor vigtigt at I kender jeres ansvar og er skarpe på hvilken forskel jeres institution skal gøre for det gode børneliv.

fobu udbyder til bestyrelseskurser, som understøtter jer i at løfte denne opgave. Bestyrelsesarbejdet kan være på forskellige stadier og være optaget af mange forskellige ting. fobu udbyder derfor både kurser som giver en generel indføring i bestyrelsesarbejdet og mere skræddersyede kurser, som går i dybden på nogle af de udfordringer bestyrelsen er optaget af.

Bestyrelseskurser i netværkene. Med afsæt i hvad de enkelte netværk er optaget af, vil kurserne sætte fokus på:

  • Hvad bestyrelsesansvaret og arbejdsgiveransvaret går ud på
  • Hvordan man skaber et godt hold i bestyrelsen, med fokus på at være professionel i den måde man udøver sit bestyrelsesansvar på og med fokus på hvornår bestyrelsen bør give slip og lade beslutninger overgå til den daglige ledelse
  • At være den inspirerende medspiller i forhold til at sikre at institutionen udvikler sig og forfølger det gode børneliv


Bestyrelseskurser på den enkelte institution. Kurserne tager udgangspunkt i hvad bestyrelsen er optaget af og sammensættes efter behov. Find derfor ud af hvad jeres bestyrelse har fokus på og hvad der kunne berige og udvikle jeres bestyrelsesarbejde. Hvis I tænker i baner af at et bestyrelseskursus i institutionen, så tag kontakt til til fobu for at høre mere om hvorledes kurserne bedst muligt kan skrues sammen. Kurserne kunne f.eks. omhandle:

  • Generel introduktion til bestyrelsesarbejdet med fokus på den bestyrelsessammensætning der er. Hvordan får man mest ud af hinanden og hvordan sikrer man et inspirerende og engageret samarbejde med ledelse og personale
  • Opstart af nyvalgt bestyrelse efter en fusion
  • Bestyrelsesarbejdet og civilsamfundet; en introduktion til konkrete værktøjer der kan byde lokalsamfundet indenfor
  • Hvordan bliver vi mere strategiske i vores arbejde; en introduktion til forskellige værktøjer og metoder der løfter bestyrelsens strategiske blik

Priser og sted:

Kurserne er af en varighed på ca. 3 timer. Kurset afholdes i lokalområdet eller hos fobu på Enghavevej 31.

Har du spørgsmål er du velkommen til at kontakte os på info@fobu.dk

 

 

7. februar 2017