Generalsekretær i MDI, Charlotte Biil, understregede på mødet, at der er behov for et reelt paradigmeskifte på daginstitutionsområdet hvis vi vitterligt ønsker plads til andet end kommunale aktører.

Skiftet kan sikre at også ngo-aktører der driver daginstitution, som fx de selvejende daginstitutioner, har en plads i samfunde

I pdf dokumentet herunder kan du læse hele MDI's høringssvar samt politiske skitse til tiltag for et paradigmeskifte. 

Klik her: Møde vedr. udredning af ejerformerne på dagtilbudsområdet (pdf).

15. februar 2018