Til Børne- og Ungdomsudvalget i Københavns Kommune

Som paraplyorganisation for en del selvejende institutioner i Københavns Kommune, har MDI følgende kommentarer til de foreslåede målsætninger og budgetmodel på klubområdet i BUF:

I forhold til målsætningerne:

  • Fint at der arbejdes ud fra fælles overordnede målsætninger eller pædagogiske pejlemærker

 

  • De konkrete anvisninger virker meget detaljerede i deres udformning, og der kunne måske i tråd med det øvrige område forenkles, så der alene arbejdes efter overordnede målsætninger, hvilket også må medføre mindre bureaukrati i forvaltningen

 

  • Der kunne måske i stedet sættes mere fokus på at undersøge praksis med forskning bundet op dertil - som det også foreslås på det øvrige område

 

  • Der savnes en mere tydelighed i forhold til at målsætningerne også omfatter fritidsklubområdet

 

I forhold til den ny budgetmodel:

  • Vi finder det positivt, at området samlet tilføres flere midler.

 

  • Det er også positivt, at der sker en mere enkelhed og gennemskuelighed i budgettildelingen frem for særbevillinger samt at principperne i budgetmodellen følger resten af institutionsområdet i BUF.

 

  • Når der vælges socioøkonomiske kriterier er det vigtigt at medtænke, at der kan være en vis mobilitet blandt de unge, og at denne kan forstærkes yderligere via kontingentfrihed. Der bør desuden evalueres efter en et - toårig periode, hvorvidt de områder, som ikke får del i midlerne, da de samlet set er under byens samlede gennemsnit, kan løfte opgaven hensigtsmæssigt.

 

  • Vigtigt, at der indføres en indfasningsordning, da nogle institutioner står over for tilpasninger med relativt store beløb.

 

Med venlig hilsen

Anders Zorck, Direktør, MDI (Menighedernes Daginstitutioner)

 

15. februar 2018