Høringssvar i forhold til ny budgetmodel for rengørings- og gårdmandsområdet på daginstitutioner

Som paraplyorganisation for en del selvejende institutioner i Københavns Kommune, har MDI følgende kommentarer til den foreslåede budgetmodel for rengørings- og gårdmandsområdet i BUF:

  • Vi finder det rigtig positivt, at der sker en mere enkelhed og gennemskuelighed i budgettildelingen samt at der sker en ensartet budgettildeling uafhængig af ejerforhold.
  • Det er uomgængeligt, at der bliver behov for personaletilpasninger, og derfor er det godt, at der afsættes et indfasningsbeløb, idet der kan være bindinger på op til 6 måneder i ansættelserne eller i kontraktbindinger med firmaer.
  • Vi står undrende over for antagelsen om, at man på gårdmandsområdet har mindre behov for gård­mandsydelsen, jo ældre bør­nene er. Brug af arealerne og slitagen derpå, kan efter vores erfaring væ­re mindst lige så stor på fritidshjem, som i børnehaver og vuggestuer. Vi opfordrer til en gen­over­vejelse af denne antagelse. 
  • Vi er bekymrende i forhold til de beregninger, der ligger til grund for den ny budget­model. Dels fordi vi får meldinger om, at ikke alle har haft en gennemgang af institutionen, som der skri­ves. Dels fordi vi er blevet oplyst, at flere af institutionerne, der i modellen får et væsentligt min­­­­­dre budget end nu, har haft fravalgt BUF 's rengørings­sektion, idet sektionen ikke ud fra det nu­væ­ren­de budget, kunne rengøre institutionen tilfreds­stil­lende. Hvilke kvalitetskriterier anvendes, når det sikres, at BUF's ren­gøringssektion kan ud­føre rengøringsopgaven for det nye langt mindre budget? Kan der inddrages erfaringerne fra de institutioner, der i længere tid har fået udmeldt de­res budget efter budget­mo­del­lens principper? Anvender de fx flere ressourcer end tildelt for at få gjort til­freds­stillende rent, så bl.a. sygdom blandt børn og personale grundet bakterier undgås?
  • I budgetmodellen er et princip om, at institutioner i tredjemandsleje ikke skal have gårdmands­budget. Hvis det princip omfatter de institutioner, der selv ejer bygningen, og hvor kommunen betaler INGEN eller en meget lav husleje - og hvor der stadig er uklarhed mellem BUF og KEJD (Københavns Ejendomme i KKF) om vedligeholdelsespligten på den udvendige vedligeholdelse af bygningerne, så finder vi det meget bekymrende.      

 

Vi deltager gerne i et møde - også gerne sammen med et par konkrete institutioner - med henblik på input i forhold til principper m.v.

 

Med venlig hilsen

Anders Zorck, Direktør, MDI (Menighedernes Daginstitutioner)

15. februar 2018