Regnskabsafslutningen 2020 

Regnskabsafslutningen 2020 nærmer sig med hastige skridt, og i år skal I være særlig opmærksomme på, at vi overgår til elektroniske underskrifter på regnskaberne via den digitale tjeneste Penneo. Derfor skal fobu have en opdateret bestyrelsesliste, inden regnskabet kan underskrives, og de reelle ejere skal i samme forbindelse opdateres på virk.dk. Når vi nærmer os, vil der komme mere information.

Husk at der er en række vigtige deadlines i forbindelse med regnskabsafslutningen. Alle disse har vi samlet i en oversigt for både selvejende og private institutioner, som du finder her. 


Nyt år = nye muligheder = nye kurser 

Efter et år, hvor der har været fokus på organisering og praktik, håber vi på, at 2021 bliver et år med et stærkt pædagogisk fokus. Vi er lige nu ved at lægge sidste hånd på fobu akademi 1. halvår 2021, og her er fagligheden sat helt i førersædet med kurser til både ledere, medarbejdere og bestyrelser. Og som altid er alle kurserne gratis for medlemmer.

Så trænger jeres kommunikation-værktøjskasse til et eftersyn, så den er helt klar til 2021 og til de mange kommende MUS/GRUS-samtaler? Er 2021 året, hvor I for alvor tager hul på arbejdet med evaluering og implementering af den styrkede læreplan, og har I brug for inspiration til en personlig plan for de første konkrete skridt til at løfte evaluerings- og implementeringsarbejdet i jeres institution? Eller skal 2021 i stedet være året, hvor I stiller skarpt på læreplanstemaet ”Leg” og bliver bedre legere med den pædagogiske metode ”Fælles legemanuskripter”?

Inspirationen finder I i fobu akademi 1. halvår 2021. Kurserne kommer på hjemmesiden inden længe!


Her får du et overblik over de to feriesystemer i ferieaftalen

Efter den nye ferielov er trådt i kraft, oplever vi, at det for mange kan være udfordrende, at der er to feriesystemer, der skal håndteres. Der er 5 ugers ferie efter ferieloven, hvor denne ferie er omfattet af samtidighedsprincippet. Det vil sige, at ferien optjenes løbende og kan afvikles løbende. 
Derudover er ferieåret ændret og løber fra 1. september til 31. august året efter og er gældende for de 5 ferieuger (efter ferieloven). I sidste nyhedsbrev havde vi udfærdiget en oversigt over optjening af ferien efter ferieloven, men I kan også læse mere om den nye ferielov i vores dokumentkiosk på hjemmesiden.
 
Den 6. ferieuge er derimod ikke omfattet af samtidighedsprincippet og følger de velkendte principper med forskudt ferie. Ferie optjenes i kalenderåret fra 1. januar – 31. december, men ferien kan først afholdes året efter fra 1. maj – 30. april. For at få et bedre overblik over 6. ferieuge har vi lavet en oversigt over optjening og afholdelse af denne, som I finder lige her


Har I brug for hjælp til jeres næste lederrekruttering? 

De fleste har erfaret værdien af dygtige ledere og god ledelse, men mange undervurderer konsekvenserne af at vælge den forkerte. Derfor står vi i fobu altid klar til at hjælpe til med at finde den rette leder for netop jeres institution.
Vores lederrekruttering er et tilbud til jer, der ønsker at blive aflastet, støttet og hjulpet i processen med ansættelse af ny institutionsleder. Fobu kan facilitere ansættelsesprocessen fra start til slut, så vi sikrer alle en god start på arbejdet.

Vi kan bl.a. hjælpe med at:

 • Skrive stillingsopslag.
 • Opslå stillingen relevante steder (Jobnet, Jobindex, fobus LinkedIn, Facebook og hjemmeside).
 • Tage imod ansøgninger og sende kvitteringer.
 • Sparre med jer om udvælgelse af kandidater til stillingen.
 • Deltage i ansættelsessamtalerne.
 • Sende afslag til de kandidater, der ikke fik stillingen.

Derudover varetager vi naturligvis alt det formelle og administrative, når I har valgt den person, som I vil ansætte. Uanset om vi har været en del af rekrutteringen eller ikke.

Så hold jer ikke tilbage med at kontakte os for nærmere information og priser.


Covid-19 kan nu anmeldes som en arbejdsskade

Nu er det muligt at få anerkendt sygdom med Covid-19 som en arbejdsskade, hvis det kan sandsynliggøres, at den sygdomsramte har været udsat for en konkret smitte i forbindelse med arbejdet, og efterfølgende er blevet syg. Eller hvis vedkommende har været udsat for risiko for smitte over en periode i forbindelse med sit arbejde, og efterfølgende er blevet syg. Anmeldelse af sygdommen skal ske til arbejdsgivers forsikringsselskab. Anmeldelsen sker i Arbejdstilsynets og AES’ fælles digitale anmelderportal EASY.

Anmeldelsen skal ske hurtigst muligt og senest 9 dage efter, at medarbejderen er blevet syg. Er anmeldelse ikke sket senest 9 dage efter sygdommens opståen, skal anmeldelse ske senest på 5-ugers dagen, hvis sygdomsramte ikke forventes at kunne genoptage sit arbejde i fuldt omfang senest på dette tidspunkt.

Hvis anmeldelsen ikke er indsendt til tiden, kan der rejses krav om erstatning efter loven af sygdomsramte eller de efterladte inden for 1 år fra arbejdsskadens indtræden, jf. arbejdsskadesikringslovens § 36.
I kan læse mere hos arbejdsmarkedets erhvervssikring og hos Arbejdstilsynet

Husk at det er op til Arbejdstilsynet at vurdere, om det er en arbejdsskade eller ikke, men vi anbefaler Jer ledere at anmelde, hvis der kunne være en mulighed for, at medarbejderen er blevet smittet på arbejdet!


Få en god start på bestyrelsesarbejdet!

Flere af jer har allerede afholdt valg til bestyrelsen, og andre af jer skal snart til det. Det er vigtigt at komme godt ind i bestyrelsesarbejdet og få sat kursen rigtigt fra start af. Det vil vi i fobu gerne hjælpe jer med, og derfor udbyder vi i løbet af efteråret bestyrelseskurser i Aarhus og København. Til kurserne får du bl.a. et indblik i, hvad bestyrelsesopgaven går ud på, og hvordan bestyrelsen bedst muligt samarbejder med lederen om at løfte opgaven.  

Kurset i Aarhus finder sted den 5. november 2020. I kan læse mere om kurset og tilmelde jer her.

Derudover er I altid velkomne til at henvende jer til os med eventuelle spørgsmål eller ved behov for sparring ift. bestyrelsen og bestyrelsesarbejdet. 


Medarbejderarrangementer, gaver, repræsentation o. lign.

Særligt for selvejende intuitioner
I kommunernes kasse- og regnskabsregulativ findes der regler for god økonomisk praksis, og selvejende daginstitutioner skal som hovedregel følge reglerne i kommunens regulativer.

Generelt skal offentlige myndigheder og institutioner anvende deres økonomiske ressourcer i overensstemmelse med de formål, de er givet til. I praksis betyder det, at man skal undgå unødvendige udgifter. 

Du kan her finde eksempler på en række områder, hvor kravet om forsvarlig økonomisk forvaltning kommer til udtryk.

Særligt for private intuitioner
Private institutioner er ikke forpligtet til at følge kommunernes kasse- og regnskabsregulativ, men bør i stedet være opmærksomme på beskatningsreglerne for personalegoder. 
Har medarbejderen ikke modtaget andre personalegoder i løbet af året, må julegaven have en værdi på op til 1200 kr., før medarbejderen skal beskattes af det. Har medarbejderen modtaget andre personalegoder, skal dette trækkes fra de 1200 kr. Dog er alle julegaver under 900 kr. skattefrie.

Du kan læse mere her.


Ny rammeaftale med Ofir – find de jobsøgere, der ikke finder jer 

Få ting kommer af sig selv. De rigtige ansøgninger er sjældent en af dem. I dag er klassisk jobannoncering ofte ikke tilstrækkeligt, for langt de fleste søger ikke aktivt job. De finder ikke jer, så I må finde dem. Derfor har fobu lavet endnu en rammeaftale, så du som fobu-medlem nu også får en særlig rabataftale med Ofir, som tilbyder målrettet jobannoncering i et bredt udvalg af digitale og sociale medier.

Som medlem af fobu får du 10% rabat på Ofirs Mediumpakke til 2.696 kr. ekskl. moms (normalpris 2.995 kr.) og Premiumpakke til 4.096 kr. ekskl. moms (normalpris 4.495 kr.). Begge mediepakker inkluderer målrettede sponsorerede kampagner på sociale medier som Facebook, Messenger og Instagram, sådan så din jobannonce når ud til alle relevante kandidater. Derudover kan du også anvende Ofirs Minimumpakke til 1.495, - (ekskl. moms), hvor du får din jobannonce online på Ofir.dk i op til 35 dage.

Du kan læse meget mere her, og har du brug for hjælp til at slå jeres jobannonce op på Ofir, skal du være velkommen til at skrive til kk@fobu.dk, så gør vi det for dig.


Boost billede- og børnekunst! 

Når vinteren står for døren, og vi begynder at trække inde døre, hvad er så hyggeligere for børnene end at fordybe sig i farverig og fantasifuld billedkunst? Men med færre hænder og med mindre tid til at sidde sammen med børnene og guide og motivere dem, når de tegner, hvordan kan vi så understøtte og udvikle børnenes tegneglæde og færdigheder? Det får du svaret på til Britta Johansons kursus om børnekunst, hvor du bl.a. får redskaber og ideer til, hvordan du bringer billedkunsten tilbage i børnenes hverdag.

På kurset bliver du præsenteret for den teori, som du skal bruge til at understøtte børnenes kunstneriske læring og udvikling, og du får masser af nye kreative ideer og ikke mindst lejlighed til selv at afprøve nogle af dem. Her får du fx mulighed for at mærke, hvilken forskel det gør at arbejde med ’rammesatte opgaver’, i stedet for ’lav hvad du vil/brug fantasien’.

Der er stadig ledige pladser på det kreative kursus i Aarhus den 19. november 2020 kl. 09.00-15.30. Så tag din kollega under armen og skynd jer ind og tilmeld jer her.


Husk at tjekke jeres e-boks! 

Vi oplever, at der kommer mere og mere information til institutionerne på e-boks, fx fra Arbejdstilsynet, Fødevarestyrelsen, banken, Færdselsstyrelsen, kommunen mfl.. Mange af disse informationer er mest til orientering for jer i institutionen, men nogle beskeder er særdeles vigtige og kan fx indeholde tidsfrister omkring svar til en myndighed eller lignende – og især under corona-situationen oplever vi, at der ind imellem er ganske korte tidsfrister.

Så en opfordring herfra; Hold endelig godt øje med e-boksen hver dag.


Først til mølle – højtalere foræres væk!

Vi vil så gerne sørge for, at I får den bedste oplevelse, når I er til kursus i fobu. Derfor har vi opdateret vores lydsystem i kursuslokalet, og i den forbindelse vil vi gerne forære vores tidligere højtalere væk. De er ældre, men velfungerende, og der medfølger kabler til komplet opsætning.

Bemærk: Vi har kun dette ene sæt, så det vil være efter først til mølleprincippet. Hvis de kunne være noget for jer, så skriv til rfn@fobu.dk


Alle børn har behov for bedre normering – også børnene i private dagtilbud!

Forhandlingerne om den endelige model for de lovbundne minimumsnormeringer er igen i gang. Her bliver et af de store spørgsmål, hvorvidt de private dagtilbud, der blev forbigået i første omgang, skal have del i pengene til flere voksne.

Når der tales om, at alle børn har behov for bedre normeringer, gælder det også børn i private daginstitutioner. Men kritikken af de private dagtilbud er igen bluset op, og vi i fobu mener, at der mangler nogle faktuelle oplysninger og nuancerede perspektiver i debatten.

Derfor har vi skrevet et brev til Folketingets Børne- og Undervisningsudvalg.


Spændende og relevant kursus med Maja Haslebo

Vi havde i denne uge inviteret Maja Haslebo til både København og Aarhus for at komme og sætte fokus på organisatorisk medlemskab og organisationen som et arbejdsredskab. I et knivskarpt og inspirerende oplæg præsenterede Maja følgende gode opmærksomhedspunkter for ledere og medarbejdere:

 • Det er ikke arbejdsfællesskabet, der definerer kerneopgaven, men kerneopgaven der definerer arbejdsfællesskabet.
 • Vi skal spille hinanden gode for kerneopgavens skyld.
 • Vi skal have fokus på kerneopgaven som højeste kontekst.
 • Vi skal sætte helheden over individuelle interesser og behov.
 • Vi skal huske at stille os selv følgende spørgsmål, når der sker forandringer: ”Hvordan håndterer vi denne forandring, så det kommer vores fælles kerneopgave til gavn?”


Lad børnene bevæge kroppen, og sanserne bevæge børnene

Solen skinner (en gang imellem), og bladene falder langsomt af træerne. Det er tid til at sanse skiftet i naturen og nyde de mange oplevelser, som udelivet kan give os.

Børns læring om deres krop, sanser og bevægelsesmuligheder er afgørende for deres motoriske, emotionelle og kognitive udvikling. I et nyt inspirationsmateriale fra EVA kan du blive klogere på læreplanstemaet og det videre arbejde med børns krop, sanser og bevægelse.


Ledige pladser på kommende kurser 

Der er stadig ledige pladser tilbage på fobus kurser i november 2020.
Obs. vi følger udviklingen omkring corona og aflyser/flytter kurser, hvis det bliver nødvendigt:

 • Bestyrelseskursus den 5. november 2020 kl. 17.00-20.00 i Aarhus: 
  Som deltager på kurset introduceres du til, hvordan du som medlem af bestyrelsen værner om dit ansvar samt griber de muligheder an, der er i bestyrelsesarbejdet. Derudover giver kurset dig et indblik i, hvordan fobu kan hjælpe og understøtte bestyrelsesarbejdet i dag- og fritidstilbuddet.
 • Billed- og børnekunst i hverdagen den 19. november 2020 kl. 09.00-15.30 i Aarhus: 
  På dette kursus får du det, som du skal bruge til at bringe billede- og børnekunst tilbage i børnenes hverdag. På kurset bliver du præsenteret for den teori, som du skal bruge til at støtte børnenes kunstneriske læring, masser af ideer og ikke mindst lejlighed til selv at afprøve nogle af ideerne. Mærk selv hvilken forskel det gør at arbejde med ’rammesatte opgaver’, i stedet for ’lav hvad du vil/brug fantasien’.

Du kan finde disse kurser og en masse andre i vores kursuskatalog her. Kurserne er gratis for medlemmer og finder sted både i Aarhus og København. 


Følger du FOBU på Facebook og LinkedIn

På Facebook og LinkedIn poster FOBU løbende informationer om blandt andet vores arrangementer, spændende artikler og meget andet.
Men vi poster også historier, nyheder og stillingsopslag fra vores institutioner, så skriv endelig, hvis jeres institution har noget, som I gerne vil dele til kommunikationskonsulent Kaja Kristensen på kk@fobu.dk.

Hvis du ikke allerede følger FOBU på Facebook, så klik her og tryk følg og ligeledes med LinkedIn klik her og tryk følg

30. oktober 2020