Den selvejende institution bygger på en tradition om, at vi sammen tager ejerskab for det fællesskab, som vi er en del af. Når man er en del af en dag- eller fritidsinstitution, er man også en del af en hverdag, hvor børn, forældre og personale sammen former hinanden.

I fobu tror vi på, at selvejende og private dag- og fritidsinstitutioner udgør en nødvendig hjørnesten i dagens og fremtidens velfærdssamfund. Derfor gør vi jeres stemme gældende og arbejder på at påvirke den politiske dagsorden på møder med ministre, politikere i Folketinget og kommunalbestyrelser med embedsmænd og gennem pressen. Vi arbejder løbende for selvejets rammevilkår og de lovgivningsmæssige tiltag, der omfatter dag- og fritidsinstitutionerne.

Det menneskesyn, som vi møder hinanden med, har betydning for de potentialer, vi ser hos hinanden og de muligheder, der er for at udvikle sig - både som individ og fællesskab. Det er selvejets styrke at være bevidst om de ressourcer, som vi har hver især og at lade ressourcerne vokse i et fællesskab. 

Kontingent
Kontingentet for medlemskabet fastsættes hvert år på fobus repræsentantskabsmøde og bliver beregnet som et fast beløb pr. barn. Kontingentet for 2019 er 85 kr. pr. normeret barn per år.

Det får I med i pakken
Udover at være en del af fobus fællesskab er I som medlem også omfattet af:

  • Politisk repræsentation på landsplan gennem fobus politiske arbejde og medlemskab af blandt andet Selveje Danmark og Dansk Erhverv
  • Mulighed for sparring omkring den politiske, pædagogiske og organisatoriske virkelighed som selvejende børne- og ungdomsinstitutioner befinder i
  • Indflydelse på fobu gennem deltagelse på repræsentantskabsmøder i forbindelse med fobus årsmøder
  • Hotline-rådgivning omkring vedtægter og driftsoverenskomster
  • Rabatordninger på forsikringer og diverse ydelser og produkter
  • Rådgivnings- og konsulentydelser til rabatpriser
  • Gratis kurser og workshops i fobu akademi
  • Fobu nyhedsbrev 
3. april 2020