Fobu akademi
I fobu akademi tilbyder vi løbende relevante og spændende kurser, temadage, foredragsaftener og workshops. Aktiviteterne tager udgangspunkt i, hvad fobus medlemsinstitutioner selv efterspørger, og det kan derfor udspringe af alt fra konkrete udfordringer i de enkelte institutioner til nye emner, som institutionerne er nysgerrige på.

Fobu akademi tager fat i emner og temaer, der spænder bredt fra børns æstetiske læreprocesser, pædagogisk dokumentation, profilering af faglighed, arbejdet med børns sprog, ledelsesperspektivet til arbejdet med og i en bestyrelse.
Akademiets mange aktuelle kurser henvender sig både til bestyrelser, ledere, ledelsesteams og det pædagogiske personale i institutionerne, og alle kurserne er gratis for vores medlemmer.


Konferencer og årsmøder
Én gang om året afholder fobu årsmøde for ledere, souschefer, afdelingsledere mv. i vores medlemsinstitutioner, og her sætter vi fokus på videndeling, faglig udvikling og fællesskab. Det gør vi med en række aktuelle og faglige oplæg samt det årlige repræsentantskabsmøde, hvor vi i dialog med vores medlemsinstitutioner sætter fokus på de opgaver, som fobu har beskæftiget sig med det foregående år, og hvor vi fremadrettet skal sætte kræfterne ind.

For at give inspiration til samarbejdet mellem ledere og bestyrelser afholder fobu hvert andet år en bestyrelseskonference i både Aarhus og København. Konferencerne er et tilbud til bestyrelser og ledere om at få en særlig oplevelse sammen. Arrangementerne er præget af faglighed samt af tid og mulighed for samvær mellem bestyrelserne og lederne under andre former og rammer end vanligt. Dette for at imødekomme og understøtte en god trivsel i ledelsen, udvikling af bestyrelserne samt anerkendelse af bestyrelsernes frivillige arbejde. 


Ledernetværksmøder og netværksfacilitering
I fobu har vi også stort fokus på stærkere fællesskab institutionerne imellem, og derfor tilbyder vi også ledernetværksmøder med fælles refleksion, sparring og med fokus på meningsdannelse i et fællesskab. Vi afholder årligt flere ledernetværksmøder, og netværksmøderne bliver tilbudt til både private institutioner, fritidsinstitutioner, klyngeledere og alle vores institutioner inden for 0-18 års området.

Som et nyt tiltag har vi udviklet en workshop, der skal medvirke til at skabe større udbytte af eksisterende netværk. Vores workshop ”Værdigivende Ledernetværk” sætter fokus på, hvordan netværket fungerer, og hvad man kan gøre for at få endnu mere værdi ud af den tid, som man bruger sammen i netværket.

Alle netværksaktiviteterne er gratis for medlemmer.


Spørgsmål og input
Har du spørgsmål eller forslag til kurser, oplæg, konferencer eller andet, er du meget velkommen til at henvende dig til info@fobu.dk.

10. juli 2020