I fobu deltager vi aktivt i den politiske debat om selveje og daginstitutionsområdet. Her kan du løbende følge med i vores refleksioner om forskellige emner og du er altid velkommen til at kommentere direkte på indlæggene eller på fobus facebook

 • Brev til Folketingets Sundheds- og Ældreudvalg - Vaccination mod COVID-19

 • Brev til Folketinget vedr. private institutioner

 • Brev til borgmestrene vedr. Økonomiaftalen 2021 og dækning af corona-relaterede udgifter i de private institutioner

 • Høringssvar vedr. fritidspædagogisk rammeaftale

 • Artikel fra Kristeligt Dagblad: "Forslag om at forbyde religiøse daginstitutioner har ikke flertal"

 • Artikel fra BT: "SF vil lukke religiøse børnehaver og vuggestuer"

 • Brev til Folketingets Børne-og Undervisningsudvalg vedr. SF's forslag om at forbyde visse private daginstitutioner

 • Indstilling fra Børne- og Ungdomsforvaltningen: Anmodning om at blive private fritidsinstitutioner fra to selvejende fritidsinstitutioner

 • Svar fra Pernille Rosenkrantz-Theil

 • Svar fra Børne- og undervisningsministeren angående ensretning af forældrebetaling ift. fritidshjem

 • Brev fra fritidshjemmet Kildevæld om mulige konsekvenser ved KKFO

 • Henvendelse om lovændring ift. fritidshjemsproblematikken

 • Brev til Børne- og undervisningsudvalget samt til den nye Børne- og Undervisningsminister

 • Brev fra institution til Børne- og Undervisningsminister angående AUB

 • Høringssvar til forslag til Lov om ændringer af Dagtilbudsloven

Vis alle indlæg