I fobu understøtter og udvikler vi selvejende- og private institutioner, som medskabere det gode børne- og ungeliv i institutionerne. Vi mener, at ledere og det pædagogiske personale skal have fokus på pædagogik og børnene i stedet for papirarbejde og administration. Derfor tilbyder vi forskellige administrative ydelser, rådgivning og udvikling.
 

 • Løn
  fobu sikrer, at overenskomsterne på området bliver overholdt. Herunder at forhåndsaftaler og de løbende reguleringer bliver udmøntet, og at løn udbetales korrekt og rettidigt. Derudover indhenter fobu refusioner og kan hjælpe med lønaftaler
 • Regnskab
  I fobu tager vi os af institutionens regninger, budgetter og regnskab. I vores system kan I løbende følge jeres institutions månedlige forbrug, og se et beregnet forbrug og resultat for fremtiden. Derudover tilbyder fobu prognosesamtaler
 • Personalejura og HR
  De pædagogiske udviklingsbehov er i centrum for HR arbejdet, og som led i administrationsaftalen står vi i fobu klar til at hjælpe jer med alle væsentlige spørgsmål, der vedrører arbejdsgiverrollen

Din institution har også mulighed for at købe enkelt ydelser uden om administrationsaftalen eller tilkøbe ydelser. Det kan fx være støtte og udvikling inden for pædagogik og organisation, IT-løsninger der letter hverdagen og/eller kurser i fobu akademi som supplement.

Læs mere

fobu arbejder løbende med at varetage selvejende- og private institutioners politiske interesser og lovgivningsmæssige tiltag. Udover at I bliver politisk repræsenteret, er I som medlem af fobu blandt andet også omfattet af forskellige rabatordninger på rådgivning og sparring samt indflydelse på fobu gennem repræsentantskabet. Derudover har I adgang til: 

 • fobu akademi
  I fobu akademi tilbyder vi kurser af høj kvalitet, der henvender sig til både bestyrelser, ledere, ledelsesteams og det pædagogiske personale. Fra 2017 er størstedelen af kurserne blevet gratis for medlemmer
 • Årsmøde
  Hvert år afholder fobu et stort årsmøde, hvor vi inviterer til spændende workshops og foredrag med dygtige foredragsholdere
 • Indkøbs- og rabataftaler
  fobu har indgået aftaler med en række virksomheder omkring levering af produkter til rigtig gode priser

I fobu akademi tilbyder vi kurser af høj kvalitet, der henvender sig til både bestyrelser, ledere, ledelsesteams og det pædagogiske personale. Fra 2017 er størstedelen af kurserne blevet gratis for medlemmer.

Læs mere

Hvert år afholder fobu et stort årsmøde, hvor vi inviterer til spændende workshops og foredrag med dygtige foredragsholdere. 

Læs mere

fobu har indgået aftaler med en række virksomheder omkring levering af produkter til rigtig gode priser.

Læs mere

Vidste du i øvrigt, at fobu tilbyder prognosesamtaler, indhenter refusioner og kan hjælpe med jeres lønaftaler som en del af administrationsydelsen?
12. april 2018