Du kan altid kontakte os på vores hovednummer: 3324 8100 og på info@fobu.dk. Nedenfor kan du læse mere om de forskellige teams i fobu samt klikke på billederne for at læse mere om hver medarbejder.

Ledelse

Ledelsen af fobu består af direktør og jurist Henrik Vagner og souschef cand. pæd. Signe Rekve. Vi går i ledelsen ekstraordinært højt op i medlemspleje og kundeservice. Vi ønsker at samtlige 150 ledere skal vide, at vi er engagerede i deres specifikke situation, og sammen dækker vi bl.a. områderne jura, ejendomsret, pædagogik og ledelsesudvikling. Uanset om du står og skal opstarte en ny institution fra bunden, forhandle overenskomst med din kommune, gå fra selvejende til privat eller mangler pædagogiske input fra en landsdækkende vidensbank, er vi klar til sparring – for hvis vi ikke allerede har svaret, finder vi det.

Jura

Afdelingen består af 2 juridiske konsulenter og 2 studentermedarbejdere. Juristerne varetager opgaven at understøtte og bistå ledere og bestyrelser vedr. HR på det personalejuridiske- og ansættelsesretslige område. Vi står for sagsbehandlingen i personalesager og deltager i forhandling med de faglige organisationer. Vi hjælper med fortolkning af lovgivning, overenskomster og aftaler. Vi rådgiver lige fra ansættelsens start til slut herunder ansættelsesvilkår, håndtering af medarbejdere i forhold til blandt andet sygefravær, tjenstlige samtaler, advarsler og opsigelser. Vi sparrer med bestyrelserne om arbejdsgiverrollen og underviser på bestyrelseskurser.

Løn

Afdelingen varetager administration af løn og tager hånd om personalemæssige spørgsmål. Afdelingen består pt. af seks løn- og personalekonsulenter. Institutionerne har tilknyttet en løn- og personalekonsulent, som der kan rettes henvendelse til, hvis der ønskes sparring og rådgivning vedr. løn- og personalemæssige forhold samt hjælp til lønsystemet.

Regnskab

Regnskabsafdelingen sørger for, at institutionernes regnskaber er opdaterede, regningerne betalte og tilbyder gode og overskuelige redskaber til styringen af økonomien. Konkrete henvendelser omkring økonomi og økonomistyring sker til institutionens faste regnskabskonsulent eller til regnskab@fobu.dk.

IT

IT afdelingen varetager IT-support både internt og for institutionerne. Så har du brug for hjælp til at bruge institutionens eller fobus IT systemer, eller har brug for vejledning omkring indkøb af udstyr, så kontakt supporten på support@fobu.dk

Pædagogik og kommunikation

I team pædagogik og kommunikation er vi fire medarbejdere; en pædagogisk udviklingskonsulent, en organisationskonsulent, en pædagogisk projektmedarbejder og en kommunikationskonsulent. Vi står til rådighed for alle former for pædagogiske udfordringer. Det kan være ledersparring, pædagogisk udvikling og processtyring, supervision, strukturering af praksis, rekruttering eller personaleproblematikker. Hold dig ikke tilbage – kontakt os med det, der fylder for lige præcis jer.

Administration

I administrationen sidder Pia, som håndterer mange forskelligartede opgaver. Pia er primært ledelsessekretær, hvilket udgør størstedelen af hendes arbejde. Derudover står administrationen for møde- og kursusforberedelse, er ansvarlig for fobu receptionen og for fx at opdatere alle institutionernes mailadresser. Det er Pia, der varetager hovedtelefon og -mail samt modtager fx ansøgningerne, når fobu står for jeres rekrutteringsprocesser.