Vi er visionære
I fobu har vi en vision om at udvikle og støtte det gode børne- og ungeliv i institutionerne.

Selvejende institutioner har en medinddragende og værdibaseret form, og derfor mener vi, at de spiller en helt central rolle i vores velfærdssamfund og for det enkelte barn. Vi vil synliggøre selvejets værdi for lokalsamfundet og:

 • Støtte vores tilknyttede institutioner og medlemmer gennem vores ydelser, så ledere og pædagoger kan have fokus på børnene, mens vi klarer administrationen.
 • Uddanne forældrebestyrelser, personale og institutionernes ledelse ved at udbyde højkvalitets kurser i fobu akademi.
 • Repræsentere selvejets værdi og eksistensberettigelse ved at sætte selvejet på den politiske dagsorden. Med respekt for selvejet værdier og identitet vil vi styrke selvejets stemme og spille ind i kommunens arbejde. Vi mener, at det er vigtigt at synliggøre hvordan mangfoldighed, selvstændighed og høj forældreinddragelse er vigtige værdier på dagtilbudsområdet.

Værdier
Vi er i fobu meget stolte af vores værdier. Selvom de rækker helt tilbage til grundlæggelsen af fobu, er de i dag stadig aktuelle og forankret i vores arbejde.  

 • Medmenneskelighed og passion
  Slår du ordet ’medmenneskelighed’ op, får du ’kærlighed’, ’beskyttelse af de svage’ og ’respekt for forskellighed’. Det var blandt andet på baggrund af dette, at vores passionerede grundlægger Richard Kjer-Petersen i sin tid skabte fobu. Med passion og stærk interesse for forskellighed, pædagogik og inddragelse er vi i dag med til at udvikle de bedste dag- og fritidsinstitutioner, der skaber de bedste rammer for det gode børneliv i institutionerne.
 • Stærk faglighed
  Den stærke faglighed er dybt forankret i vores arbejde. Vi gør en dyd ud af at holde os opdaterede og ajour med den nyeste viden og forskning på området. Det formidler vi blandt andet videre til vores medlemmer og tilknyttede institutioner gennem kurser, og særligt gennem vores administrationsydelser til institutionerne. Således slipper ledere og pædagoger for tal og papirer, så de i stedet kan gøre det de er bedst til – nemlig pædagogik.
 • Innovativ tankegang og mod
  Da Richard Kjer-Petersen grundlagde fobu, brød han med traditioner og bidrog med et nyt syn på børn. Han kæmpede for børns rettigheder og for at de skulle tages alvorligt. Det krævede nye tanker og mod at gå mod strømmen. I udviklingen af selvejet som styreform må vi også i dag have mod til at tænke anderledes og afprøve nye metoder – og det tør vi heldigvis i fobu.

 

9. juli 2020