Vi klarer administrationen
Administrationsaftalen rummer løn, bogføring, regnskab og revision og personalejuridisk bistandog er omfattet af Dagtilbudsbekendtgørelsen og Dagtilbudsloven. Som en del af administrationsydelsen har vi IT-værktøjer, der hjælper med at understøtte de andre områder.

Det er også muligt kun at tilkøbe ekstra ydelser. Vi tilbyder en række konsulentydelser, som I kan tilkøbe enkeltvis eller som vi kan sammensætte til jer i en pakke. Bemærk at I som medlemmer får rabat på forskellige ydelser.

Din institution er naturligvis altid velkommen til at få en indledende sparring og refleksion omkring udviklingsopgaver og eventuelle konsulentydelser.

Administrationsgebyr
For den samlede grundlæggende administrationsydelse betaler du et administrationsgebyr. Gebyret er fastsat ved lov og bekendtgørelse, og ligger pt. på 2,1 % af institutionens gennemsnitlige bruttoudgifter. Det fulde administrationsbidrag for selvejende institutioner bliver dækket af kommunen.

 

12. april 2018