Fobu er en paraplyorganisation for ca. 150 selvejende og private dag- og fritidsinstitutioner, der løfter en stor og vigtig del af børn og unges udvikling og liv. Vores medlemmer dækker hele 0-18 års området og er repræsenteret gennem vuggestuer, børnehaver, fritidshjem og ungdomsklubber.

Vi repræsenterer de selvejende og private institutioner i forhold til Folketinget, Børne og Ungdomsudvalget og øvrige samarbejdspartnere og arbejder for at sikre selvejet indflydelse. Derudover samarbejder vi også med kommunerne, og vi bistår gerne til forhandlinger med netop jeres kommune, eksempelvis når der skal forhandles driftsoverenskomster.

Vi servicerer vores institutioner og medlemmer med ydelser inden for:

  • Løn
  • Regnskab
  • Personalejura og HR
  • Pædagogisk- og organisatorisk rådgivning
  • Kurser indenfor pædagogik, ledelse, netværk og bestyrelsesarbejde

Vi hjælper med at udvikle og støtte høj faglighed og kvalitet hos vores institutioner, og derfor sørger vi hele tiden for at have fingeren på pulsen inden for det politiske, ledelsesmæssige, organisatoriske og pædagogiske felt. Det gør vi bl.a. ved at arrangere kurser og konferencer om aktuelle emner, der henvender sig til både bestyrelser, ledere og det pædagogiske personale i institutionerne. Alle kurserne er gratis for vores medlemmer, og I kan læse mere om, hvilke kurser vi tilbyder i fobu akademi.

3. april 2020