fobu er en paraplyorganisation for ca. 140 værdibårne og visionære selvejende og private dag- og fritidsinstitutioner, der løfter en stor og vigtig del af børn og unges udvikling og liv i institutionerne. Vores medlemmer dækker hele 0-18 års området, og er repræsenteret gennem vuggestuer, børnehaver, fritidshjem, fritidsklubber, og ungdomsklubber, der alle værner om mangfoldighed, ligeværd og rummelighed.

Forskellighed og medansvar er med til at skabe sociale forandringer i vores samfund og vigtigst af alt - hos det enkelte barn. Derfor har vi siden 1915 arbejdet for at varetage selvejende og private institutioners politiske interesser, behov og ønsker. Vi repræsenterer selveje i forhold til kommunen, Folketinget og øvrige samarbejdspartnere, og sikrer at selvejets stemme bliver hørt. I dag servicerer vi også vores tilknyttede institutioner og medlemmer med ydelser inden for:

Vi prioriterer at udvikle og støtte høj faglighed og kvalitet hos vores institutioner, og derfor sørger vi hele tiden for at have fingeren på pulsen inden for det politiske, ledelsesmæssige, organisatoriske og pædagogiske felt. Du kan blive klogere på aktuelle emner og temaer i fobu bladet, og læse mere om hvilke kurser vi tilbyder i fobu akademi.

Vidste du…?
At ca. 80 % af vores tilknyttede institutioner består af rent forældrestyrede institutioner, 10 % har en eller anden form for tilknytning til den lokale folkekirke, mens ca. 5 % af institutionerne er tilknyttet en fond? Fælles for alle institutionerne er, at de er dybt funderet i lokalområdet, som de er en del af.

fobus grundpiller
I fobu arbejder vi efter tre grundpiller, der er udspringer af fobus grundlægger Richard Kjer-Petersens værdier. Vi finder de tre grundpiller grundlæggende i vores arbejde med at udvikle og støtte det gode børne- og ungeliv i institutionerne:

  • Vi må være ”principielt orienterede”, det betyder, at vi skal danne os en idé om livet og det vi vil kæmpe for - og så gøre det
  • Vi mener, at børn har rettigheder
  • Vi ønsker at involvere os som civilsamfund, at vi mener at det er vigtigt

 

30. januar 2018