KL og Forhandlingsfællesskabet har indgået en aftale om afvikling af frihed i forbindelse med hjemsendelse pga. covid-19 situationen.

Aftalen betyder bl.a., at ansatte, som ikke varetager opgaver i hele eller dele af perioden fra 28. marts til 13. april 2020, skal afvikle frihed i en periode op til 5 arbejdsdage. Der kan bruges feriedage, dage fra 6. ferieuge, afspadsering og/eller flextid. Omsorgsdage og seniordage kan også anvendes efter ønske fra medarbejderen. Arbejdsgiveren beslutter efter dialog med den ansatte, hvilken type frihed der skal anvendes, samt hvornår friheden skal afvikles.

Aftalen betyder også, at afvikling af frihed kan pålægges med dags varsel.

Du kan læse aftalen mellem KL og forhandlingsfællesskabet her.

Vi har været i kontakt med det private område i BUPL, som har orienteret os om, at de er i gang med at udarbejde et udkast til en lignende aftale for de private overenskomster. Vi vil informere jer her på hjemmesiden eller i vores nyhedsbrev, så snart vi hører mere.

3. september 2020