Nye priser for medlemmer til fobus årsmøde

Årsmødet 2020 nærmer sig med hastige skridt, og tilmeldingerne tikker ind.

Til repræsentantskabsmødet 2019 blev det foreslået, at der skulle reguleres i priserne på årsmødet, fx "kunne nye medlemmer af fobu få det gratis det første år". Drøftelsen om en prisregulering har bestyrelsen i fobu valgt at imødekomme - dog så det bliver en regulering til gavn for alle. Derfor har vi i år valgt at reducere alle årsmøde-priserne med 500 kr. for fobu-medlemmer.

Du kan se de nye priser her og læse hele programmet og tilmelde dig årsmødet 2020 her. Vi glæder os allerede til endnu et årsmøde med jer fyldt med faglig inspiration og hyggeligt samvær.


Forsyningsbudget og husleje

Fobu har, sammen med de øvrige paraplyorganisationer, været til møde med København Kommune om Budget 2020. Budgettet er først blevet udmeldt i januar, hvilket skyldes den sene vedtagelse af finansloven. Ikke alle budgettyper er dog rigtige endnu, bl.a. har kommunen oplyst, at der fortsat er fejl i de udmeldte energi- og rengøringsbudgetter. Kommunen har oplyst, at det først er på plads i runde 3.

Københavns Kommune har fastsat bevillingerne til el varme efter forbruget i regnskab 2018. Det samme gør sig gældende med huslejen. Som tidligere nævnt er Forvaltningen bekendt med, at der i de udmeldte budgetter for 2020 kan være fejl i forhold til forsyningsbudgettet (Energi) og husleje m.fl. Derfor skal I være obs. på jeres budgetter til el varme og husleje, og hvis der er fejl, bedes I sende en mail til KK email: erc@kk.dk eller tage kontakt til jeres regnskabskonsulent i fobu.

Der er derudover også sket den ændring, at vand nu er en variabel udgift modsat tidligere, hvor denne var fast (jf. Budgetvejledningen 2020 s. 9). 


Ny pædagogisk konsulent i fobu

Den 1. marts 2020 er vi så heldige, at Annika Pedersen starter som pædagogisk konsulent her i fobu. Hun kommer til at supplere Signe (souschef og organisationskonsulent) i den pædagogiske support for vores medlemmer. Hvor Signes hovedområde er de institutioner, der står med et akut behov for hjælp, vil Annikas fokus være at inspirere og motivere den i forvejen stærke praksis i trivsel, fange jeres aktuelle interesseområder og derudfra lave forløb, workshops og materiale til gavn for det, som netop optager jer.

Annika har en baggrund som proceskonsulent i 12 år hos Høje-Taastrup Kommune, hvor hun har arbejdet primært med processer omkring det enkelte barn, stuens pædagoger og institutionens pædagogiske metoder.  

Vi håber, at I vil tage godt imod hende.


Bevar fritidshjemmene og fritidspædagogikken 

Vi fra fobu har deltaget i en aktionsgruppe om bevarelsen af fritidspædagogikken/fritidshjemmene. I gruppen har foruden fobu deltaget: KFO, BUPL, FOA, Spia og Børneringen. 

Arbejdet har medført en åben konference på Christiansborg den 3. februar 2020 under temaet: ”Plads og rum til fritidspædagogik”. Konferencen skulle være med til at sætte fokus på, hvor meget fritidspædagogikken er under pres, men også belyse hvordan vi skaber plads til netop denne pædagogik i andre rum. Allerede nu har vi planlagt en opfølgende konference, som finder sted den 24. september 2020. Vi vender tilbage med flere oplysninger, når vi nærmer os. 

Parallelt har juristerne i fobu (Heidi og Homma) deltaget i Dansk Erhvervs kursus om ”Virksomhedsoverdragelse og medarbejdere” for at være klædt helt på i forhold til de personalejuridiske udfordringer, der vil opstå i forbindelse med fritidshjemmenes kommunalisering.


APV-Processens 5 elementer

I forbindelse med overenskomstfornyelsen mellem fobu og BUPL blev det aftalt, at der én gang om året skal afholdes 1½ dags supplerende arbejdsmiljøkursus for private institutioner, som har tiltrådt overenskomsten mellem fobu og BUPL. Det samme blev aftalt med en række andre overenskomstparter for det private område.

Det blev efterfølgende besluttet, at det ville give god mening, hvis de 6 organisationer gik sammen med BUPL om at udbyde kurset. Efterfølgende har det vist sig at være en succes, og til hvert kursus har 50 ledere, TR’ere og AMR’ere deltaget fra en række institutioner.

Første gang var i 2017, dernæst i 2018, 2019 og næste gang er den 14. – 15. maj 2020. Det er i fællesskab blevet besluttet, at emnet i 2020 er ”APV-processens 5 elementer”. 

Du kan læse mere om kurset og tilmelde dig ventelisten her. Vi har også lagt link ud til tilmelding på vores hjemmeside.


Brug Fast track og afkort de lange sygemeldinger!

Det koster spidsen af en jetjager at fyre, og det koster spidsen af en jetjager at hyre”.
Sådan indledte specialkonsulent Charlotte Sneding Rohde fra Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering sit oplæg på fobus ledernetværksmøde den 6. februar 2020. Derfor kan ekstra fokus på fastholdelse af syge medarbejdere ofte være en rigtig god idé. Charlotte gennemgik reglerne i sygedagpengeloven og kom med mange gode tips og ideer til, hvordan den enkelte leder kan få et godt samarbejde med bl.a. jobcentrene. Et særligt fokus var på den særlige fast track ordning, som I kan læse mere om her: Ny pjece om fast track til sygemeldte og her pjece til arbejdsgivere om fast-track.

I kan se Charlottes PowerPoint her, og har I spørgsmål i forbindelse med sygdom hos jeres medarbejdere, er I altid velkomne til at tage kontakt til juristerne i fobu, Heidi og Homma.


Private fritidshjem i København?

I 2019 besluttede Københavns Kommune som led i budgetforliget at omdanne de selvejende fritidshjem i kommunen til kommunale KKFO’er. Og ved udgangen af året opsagde kommunen driftsoverenskomsterne med alle vores fritidsinstitutioner. 

Siden da har vi, sammen med de af vores fritidshjem, som ønskede og havde mulighed for det, kæmpet for, at de kunne overgå til at blive private og derved bestå. Det er nu nået så langt i processen, at Børne- og Ungdomsforvaltningen i Københavns Kommune har indstillet til politikerne, at to af vores fritidshjem bliver godkendt som private fritidshjem. Hvorvidt det bliver en realitet, ved vi på nuværende tidspunkt ikke, men vi er glade for at erfare, at indstillingen fra Forvaltningen er positiv.

I kan læse indstillingen her.


Stresskonferencen 2020

Stresskonferencen arrangeret af Det nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø blev i år gennemført for femte år i træk. To dage med i alt godt 1000 deltagere på Københavns Universitet. To dage med læring, fællesskab, leg og alvor – men også med håb.  

De faglige indlæg på konferencen blev afholdt af nogle af landets førende forskere, forfattere, praktikere, debattører, poeter og direktører. Det har givet fobu rigtig meget værdi at deltage med henblik på bedre at kunne rådgive vores ledere og bestyrelser i forbindelse med stressramte sygemeldte. 
Vi i fobu føler os nu bedre rustet til at kunne videns dele og sparre vedr. medarbejdertrivsel gennem at forbedre arbejdspraksisser og procedure. Derudover har det været inspirerende at få gennemgået alternative løsninger i forbindelse med ”arbejdstid” med henblik på at få sygefravær nedbragt, men vi føler os også beriget i forhold til gode initiativer søsat i forhold til arbejdsulykker, nedslidning og andre arbejdsrelaterede belastninger. 

Stresskonferencen afholdes hvert år, og vi kan kun anbefale alle vores ledere og bestyrelser til at deltage.


Begivenhederne i vores institutioner

Det var en begivenhedsrig uge 5, hvor vi fra fobu havde fået lov til at være en del af nogle af de arrangementer, som I afholdt ude i jeres institutioner.

Mandag den 27. januar fik vi lov til at deltage i et af Valdes Børnehus’ fælles forældremøder, hvor emnet for aftenen denne gang var ”Børns hjerner, leg og dannelse”. Her havde de invitereret lektor Ann Elisabeth Knudsen, der lige nu er bogaktuel med bogen ”Børns hjerner - Hjerne, leg og dannelse i dagtilbud, et opgør med tanken om tvangsmodning af børn”. Forældreforedraget handlede bl.a. om udviklingen af børns hjerner, og hvordan vi uden viden om barnehjernens udvikling ikke for alvor kan tage udgangspunkt i et børneperspektiv og er i fare for at forsøge at tvangsmodne børns hjerner, når vi anvender læringsformer, som deres hjerner slet ikke er indrettet til/parate til. Og foredraget gav både forældrene en indsigt i hverdagen i daginstitutionerne, men de blev også præsenteret for perspektiver og redskaber til udviklingen af børns hjerner, som kunne anvendes i hjemmet.

Den 29. januar var fobu inviteret med til Margrethegaardens 70 års jubilæum, hvor også Hendes Majestæt Dronningen deltog. 
Margrethegaarden blev i 1950 indviet af Dronning Ingrid og opkaldt efter Dronningens ældste datter, Prinsesse Margrethe, og det var derfor heller ikke første gang, at Majestæten var på besøg i Margrethegården. 
Det var da også nogle stolte børnehavebørn, der iført kroner og prinsessekjoler, bød Dronningen velkommen til jubilæumsfest – en fest, som både bød sang, dans, kunst med gummistøvler og historiefortælling fra ”farmors kuffert”. Efterfølgende besøgte Dronningen børnehavens tre stuer, hvor børnene fremviste tegninger, lejetøj og meget andet.


Ledige pladser på kommende fobu kurser

Der er stadig ledige pladser tilbage på fobus kurser i februar og marts 2020:

  • Bestyrelseskursus den 27. februar 2020 kl. 17.00-20.00 i København:
    Bestyrelsen i et selvejende eller privat dag- og fritidstilbud er et afgørende omdrejningspunkt for driften og udviklingen. At være en del af en bestyrelse er en spændende, udfordrende og ikke mindst ansvarsfuld opgave. Dag- og fritidstilbuddet har indenfor de lovgivningsmæssige samt kommunale rammer store valgmuligheder for selv at kunne sætte retning for dag- og fritidstilbuddet. Men hvordan gør man det på bedst mulige måde? Og hvilke opgaver har bestyrelsen i den konkrete praksis?
  • Informationsmøde omkring MIT den 4. marts 2020 kl. 13.00-15.00 i København:
    Til de af jer, som ikke nåede at deltage i et af fobus informationsmøder omkring MIT i 2019, har vi indlagt to slutspurts møder i 2020. 
    På sigt skal alt fravær og variabler indberettes via MIT. Det vil sige, at vi overgår til det nye fraværs- og arbejdsbestemte tillægssystem, MIT, frem for det nuværende system, TID, som vi i dag anvender.
    For at gøre overgangen lettest mulig har vi planlagt nogle månedlige undervisnings- og tastedage i fobu, hvor vores løn- og personalekonsulent Tina Smed Laursen vil introducere jer for systemet.  Derudover vil der også komme til at ligge nogle vejledninger i Dokumentkiosken.

Du kan finde disse kurser og en masse andre i vores kursuskatalog her. Kurserne er gratis for medlemmer og finder sted både i Århus og København.


Følger du fobu på Facebook og LinkedIn

På Facebook og LinkedIn poster fobu løbende informationer om blandt andet fobus arrangementer, spændende artikler og meget andet.

Men vi poster også historier, nyheder og stillingsopslag fra vores institutioner, så skriv endelig, hvis jeres institution har noget, som I gerne vil dele til kommunikationskonsulent Kaja Kristensen på kk@fobu.dk.

Hvis du ikke allerede følger fobu på Facebook, så klik her og tryk følg og ligeledes med LinkedIn klik her og tryk følg

3. september 2020