Den 8. april kl. 11.00 afholdt Pernille Rosenkrantz-Theil pressemøde med bl.a. Søren Brostrøm fra Sundhedsstyrelsen og Jacob Bundsgaard fra KL i panelet. Der skal ske en gradvis åbning af de danske dagtilbud fra den 15. april. På pressemødet slog Børne- og Undervisningsministeren fast, at den kommende tid bliver en tid med mange restriktioner og med en hverdag langt fra det normale. Men samtidig blev der også gjort opmærksom på, at det er en skal-opgave at følge vejledningerne fra Sundhedsstyrelsen. Det er retningslinjer, som er væsentlige og nødvendige.

Det er et krav, at institutionerne er klar med en plan og praktiske foranstaltninger for at kunne genåbne efter påske, og derfor er det ikke sikkert, at alle dagtilbud kan åbne på samme tid. Mange institutioner er allerede godt i gang med planlægningen, og flere kommuner har lavet retningslinjer for genåbningen. Men flere steder vil der være brug for længere tilløb pga. fysiske eller personalemæssige forhold, før det er muligt at genåbne.

Genåbningen kræver mere plads og mere personale, og på pressemødet blev det også slået fast, at der bliver kompenseret for ekstra udgifter, som er forbundet med at håndtere corona-krisen og derved også genåbningen af institutionerne.

Der blev på pressemødet opfordret til tolerance og tålmodighed fra forældrenes side, og det blev blandt andet italesat, at det anerkendes, at børn er børn! Derfor må pædagoger gerne trøste børn, børn må gerne lege med andre børn, men i mindre grupper, og syge børn og voksne skal blive hjemme. Det bliver en kringlet vej, som vi skal nedad, og vi bliver derfor nødt til at finde på nye løsninger.  Det er forståeligt, at alle er nervøse, men vi skal have tillid til retningslinjerne.

25. september 2020