I fobu arbejder vi hele tiden på at få en endnu mere aktiv rolle på den politiske  scene ved fx at lægge en mere offensiv linje ift. den politiske debat samt have en mere offensiv dialog med det politiske niveau i alle medlemskommuner. Det er vigtigt, at vi byder konstruktivt ind med vores faglighed, når der kommer politiske udspil, og det er vigtigt, at vi har kontakter og føling med, hvad der sker politisk både generelt og i den enkelte kommune. Derfor skrev fobu efter Folketingsvalget til et brev til den nye Børne- og Undervisningsminister, Pernille Rosenkrantz-Theil, samt til Børne- og undervisningsudvalget om det fremtidige samarbejde med udvalget og ministeriet. I kan læse de to breve her:

6. januar 2021