I 2019 besluttede Københavns Kommune som led i budgetforliget at omdanne de selvejende fritidshjem i kommunen til kommunale KKFO’er. Og ved udgangen af året opsagde kommunen driftsoverenskomsterne med alle vores fritidsinstitutioner. 

Siden da har vi, sammen med de af vores fritidshjem, som ønskede og havde mulighed for det, kæmpet for, at de kunne overgå til at blive private og derved bestå. Det er nu nået så langt i processen, at Børne- og Ungdomsforvaltningen i Københavns Kommune har indstillet til politikerne, at to af vores fritidshjem bliver godkendt som private fritidshjem. Hvorvidt det bliver en realitet, ved vi på nuværende tidspunkt ikke, men vi er glade for at erfare, at indstillingen fra Forvaltningen er positiv. Børne- og Ungdomsudvalget skal den 19. februar 2020 tage stilling til anmodningen om at blive private fritidsinstitutioner fra to selvejende fritidsinstitutioner, hvorved der i givet fald dispenseres fra budgetbeslutningen om overgang til folkeskoleloven.

I kan læse indstillingen her.

6. januar 2021