I forlængelse af debatten om selvejende fritidshjem i Københavns Kommune har Jesper Christensen, Børne- og ungdomsborgmester, udarbejdet et brev til Pernille Rosenkrantz-Theil, Børne- og undervisningsminister. I brevet sætter Jesper Christensen fokus på, og hvordan reglerne i dag er indrettet således, at fritidstilbud, der organiseres efter dagtilbudsloven, kun kan opkræve 30 pct. i forældrebetaling af de samlede udgifter til fritidshjemstilbuddet, mens SFOer, der er organiseret efter Folkeskoleloven, har mulighed for at tage helt op til 100 pct. i forældrebetaling af de samlede udgifter til tilbuddet. Han mener derfor, at vejen frem er en ensretning af betalingsreglerne, hvilket kræver en lovændring eller dispensation fra Christiansborg, som der desværre ikke har været anledning til at forvente kommer.

Derfor har de i Børne- og Ungdomsudvalget i København besluttet, at en ny organisering bør ske med fuld hensyntagen til fritidspædagogikken og ud fra en tanke om, at indholdet for børnene skal være uændret. I kan læse mere om deres de opsatte mål i brevet her.

De selvejende fritidshjem i København har de seneste måneder kæmpet en kamp for at få en lovændring igennem, men trods det intense arbejde med at få Børne- og undervisningsministeren til at ændre på reglerne vedr. forældrebetaling, tyder det ikke på at have haft den ønskede effekt. Som det fremgår af svaret fra Pernille Rosenkrantz-Theil til Jesper Christensen, vil regeringen ikke ændre på reglerne. I kan læse Børne- og undervisningsministerens svar her. 

6. januar 2021